Zglaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie scopus

zglasKorekt_IMG-1_featured.jpg

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus

Intrukcja krok po kroku

Weryfikacja profilu autora

Profile autorów w bazie Scopus są tworzone automatycznie dla wszystkich autorów, którzy mają przynajmniej dwie prace indeksowane w tej bazie. Każdy profil posiada również unikatowy numer (Author ID), do którego są przyporządkowywane kolejne prace autora. Każdy profil autora zawiera informacje zebrane o naukowcu z metadanych opublikowanych oraz zindeksowanych dokumentów, a także informacje o ich cytowaniu, o współpracownikach oraz dziedzinach nauki, które są przypisane do czasopism, w których dany autor opublikował prace.

Ponieważ proces gromadzenia danych w profilach autorów jest automatyczny i opiera się na metadanych indeksowanych dokumentów, mogą się zdarzać błędy, które można samodzielnie poprawić. Jak to zrobić? Zapraszamy do zapoznania się z poniższą instrukcją.

Krok 1: Otwarcie kreatora Author Feedback Wizard

Obecnie zmiany w profilu autora w bazie Scopus wprowadza się za pomocą Author Feedback Wizard. Narzędzie to jest zaprojektowane w sposób uniemożliwiający wysłanie niekompletnego zgłoszenia, dzięki czemu zespół odpowiedzialny za nanoszenie korekt otrzymuje pełne zgłoszenia od użytkowników i może je zweryfikować, a następnie wprowadzić w bazie.

Narzędzie to można otworzyć na kilka sposobów:

Wyszukiwanie profilu autora w Author Feedback Wizard

Korzystając z tego sposobu, należy odnaleźć profil, w którym chcemy wprowadzać zmiany. W tym celu należy podać informacje o autorze – imię, nazwisko oraz (opcjonalnie) afiliację lub inne warianty tożsamości (np. nazwisko panieńskie). Można również odnaleźć autora korzystając z jego Author ID w bazie Scopus lub z numeru ORCID (o ile był on przypisany do profilu przez autora).

  • Sposób 2. Należy znaleźć w bazie Scopus profil, w którym chcemy wprowadzić zmiany i przejść do kreatora bezpośrednio z profilu. Można to zrobić wpisując w zakładce „Authors” w bazie Scopus dowolną kombinację danych autora, pamiętając, że im więcej ich wprowadzimy, tym bardziej precyzyjna będzie lista wyników. Można korzystać z wieloznaczników lokalnych (?) i ogólnych (*), pamiętając że baza automatycznie wyszukuje zapytanie z uwzględnieniem znaków diakrytycznych (nie ma konieczności zastępowania np. ę literą e lub ?).

Wyszukiwanie profilu autora za pomocą wyszukiwarki

Po znalezieniu odpowiedniego profilu autora, wybieramy go z listy wyników, klikając w imię i nazwisko. Wyświetli się nam profil autora z szeregiem informacji – między innymi z listą różnych sposobów zapisu imienia i nazwiska (wszystkie pochodzą z dotychczas opublikowanych prac), bieżącą afiliacją, liczbą cytowań, wartością indeksu h, listą publikacji itp. Warto zwrócić uwagę na numer ID autora (Author ID), gdyż jest to numer, pod którym dany autor jest rozpoznawany w bazie Scopus. Warto go zapisać dla swojej informacji. Należy przejrzeć te dane i jeśli czegoś brakuje lub dane są błędne, należy kliknąć w link „Request author detail corrections” poniżej szczegółów autora:

Dostęp do Author Feedback Wizard z profilu autora

  • Sposób 3 Po wyszukaniu autorów (jak w sposobie 2), zamiast otwierać wybrany profil, można zaznaczyć na liście wyników wyszukiwania, dwa lub więcej profili, które będziemy chcieli scalić. Po zaznaczeniu wybranych profili, wybieramy „Request to merge authors” na górze listy wyników wyszukiwania.

Wybór profili do scalenia

Przed otwarciem kreatora, baza Scopus poprosi o zalogowanie. Dzięki temu możliwe będzie śledzenie postępów zgłoszenia zmian, a także komunikacja z zespołem wsparcia technicznego (w razie konieczności). Wszelkie sugerowane zmiany są weryfikowane i nie pojawiają się natychmiast po ich wprowadzeniu.

Logowanie do własnego profilu

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w bazie Scopus, a mają dostęp do tej bazy za pośrednictwem swojej instytucji, mogą zarejestrować się tutaj.

Krok 2: Wybierz profile do scalenia

Jeśli w bazie znajduje się kilka profili z tymi samymi lub bardzo podobnymi imionami i nazwiskami, Scopus wyświetli listę tych profili. Należy wówczas wybrać te, które chcemy połączyć i dopiero wtedy przejść do dalszego etapu. Jeśli baza nie znajdzie potencjalnie pasujących do siebie profili, zostaną Państwo przekierowani automatycznie do następnego kroku.

Krok 3: Wskaż preferowane imię i nazwisko

W pierwszym etapie należy wybrać preferowane imię i nazwisko, które będzie się wyświetlać jako nazwa profilu autora. Lista jest zawężona do wszystkich dotychczasowych imion i nazwisk, które pojawiły się w pracach danego autora. Mogą to być np. nazwiska panieńskie, a także imiona lub nazwiska wprowadzone do metadanych artykułów z błędami.

Wybór preferowanego zapisu imienia i nazwiska

Po wyborze preferowanego imienia zostaną Państwo zapytani, czy zgłaszają Państwo zmianę we własnym imieniu, czy też w cudzym imieniu. Proszę wybrać odpowiednią opcję.

Wskazanie w czyim imieniu są zgłaszane poprawki

Krok 4: Przejrzyj listę prac przypisanych autorowi

W następnym kroku wyświetla się lista publikacji przypisanych do profilu autora, do którego zgłaszamy poprawki. Jeśli wskazali Państwo kilka profili w celu ich połączenia, to publikacje z tych profili też będą tu widoczne. Należy bardzo dokładnie przestudiować listę i jeśli pojawiają się na niej błędnie przypisane pozycje, należy je odznaczyć. Jeśli zdarzy się, że na liście brakuje przyporządkowanych publikacji, ale pochodzą one ze źródeł indeksowanych w bazie Scopus, należy kliknąć przycisk „Search for missing documents”.

Weryfikacja listy publikacji

Po kliknięciu w link „Search for missing documents” otwiera się okno, w którym możemy wyszukać brakujące publikacje według np. tytułu, abstraktu, DOI i innych.

Szukanie brakujących publikacji

Po wyszukaniu publikacji, pojawia się lista dokumentów. Należy sprawdzić dokładnie dane publikacji, aby mieć pewność, że to właściwa pozycja, następnie ją zaznaczyć i potwierdzić wybór klikając w przycisk na dole.

Dodawanie publikacji z listy wyników wyszukiwania

Po wybraniu danej publikacji, należy wskazać którym autorem na liście jest właściciel profilu, w którym zgłaszamy zmiany. Jeśli wybierzemy „Not on the list”, wówczas baza Scopus zażąda oryginału publikacji w celu zweryfikowania danych.

Potwierdzenie autorstwa

Należy pamiętać, że ta funkcja pozwala znaleźć tylko dokumenty, które są w bazie Scopus, ale nie są połączone z żadnym profilem autora. Jeśli dokumentu nie ma na tej liście, a mamy pewność, że pochodzi on z indeksowanego źródła, należy zgłosić ten brak korzystając z formularza opisanego w części „Zgłaszanie pozostałych braków”.

Krok 5: Weryfikacja afiliacji

W tym kroku należy wybrać z listy aktualną afiliację. Na liście pokazane będą wyłącznie afiliacje dotychczas wskazane w zindeksowanych pracach. Nie ma możliwości samodzielnego dodania afiliacji.

Wskazanie bieżącej afiliacji

Krok 6. Sprawdź zmiany i wyślij zgłoszenie

W ostatnim kroku narzędzie pokaże podsumowanie wprowadzonych zmian. Po zapoznaniu się z nimi należy kliknąć „Submit”. Po wysłaniu zgłoszenia sprawdzić pocztę adresu email, którego Państwo użyli do rejestracji/logowania w bazie Scopus. Na ten adres zostanie wysłana wiadomość z numerem do śledzenia postępów wprowadzonej zmiany.

Śledzenie zmian

Jako zarejestrowani użytkownicy, mają Państwo możliwość śledzenia realizacji zgłoszonych korekt. Po zalogowaniu do bazy Scopus, należy w górnym prawym rogu kliknąć w trzy poziome linie obok swojego imienia i nazwiska, a następnie wybrać „Dashboard”.

Dostęp do panelu służącego do śledzenia zgłoszenia

Zgłaszanie pozostałych błędów lub braków

Jeśli chcą Państwo zgłosić zmiany dotyczące profilu autora, a nie ma możliwości ich wprowadzenia za pomocą narzędzia opisanego powyżej, należy skorzystać z formularzy dostępnych na dole każdej podstrony bazy Scopus.

Kontakt z działem wsparcia

Po wybraniu „Contact us” zostaną Państwo przekierowani do działu wsparcia bazy Scopus - Scopus Support Center. Znajdą tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także informacje o tym jak zgłosić określone zmiany. Ponadto, znajdują się tu formularze kontaktowe oraz komunikatory, umożliwiające bezpośrednią rozmowę ze wsparciem technicznym, a także samouczki i materiały do nauki korzystania z bazy Scopus.

Jeżeli nie mają Państwo pewności w jaki sposób zgłosić określoną zmianę w bazie Scopus, warto skorzystać z artykułu „Overview: Requesting content and profile corrections”. Tutaj można wybrać rodzaj zmiany, o jaką chcą Państwo prosić, a następnie ukaże się Państwu instrukcja krok po kroku w jaki sposób zgłosić zmianę.

Informacje o sposobach zgłaszania pozostałych zmian

Informacje o sposobach zgłaszania pozostałych zmian – cd.

Po wyborze rodzaju zgłoszenia oraz kliknięciu w link „web form”, otwiera się odpowiedni formularz. W pierwszej kolejności należy potwierdzić rodzaj zgłaszanej zmiany. W zależności od wyboru, zmienią się pola w formularzu, które należy wypełnić. W sytuacji, gdy pozostawią Państwo puste pole, a jest ono wymagane, pojawi się odpowiedni komunikat i nie będzie możliwości wysłania zgłoszenia.

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu, należy wybrać „Continue” i następnie potwierdzić zgłoszenie. Podobnie jak w przypadku zgłoszeń wysyłanych za pośrednictwem formularza „Author Feedback Wizard”, zgłoszenie nie może być wysłane anonimowo i na wskazany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i z numerem do śledzenia.

Uwagi końcowe

Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez zespół opiekujący się bazą Scopus, dlatego czas oczekiwania na wprowadzenie i pojawienie się zmian w bazie może trwać od kilkunastu dni do miesiąca, w zależności zgłoszonego błędu lub braku.

Jeśli do weryfikacji zgłoszenia będą potrzebne dodatkowe informacje, zostaną Państwo o nie poproszeni i bez ich uzupełnienia, zgłoszenie nie zostanie przyjęte i zmiana nie będzie wprowadzona.

Identyfikator ORCID

Numer ORCID jest darmowym identyfikatorem, który może uzyskać każdy pracownik naukowy, niezależnie od etapu kariery naukowej. ORCID jest wykorzystywany przez bardzo liczne grono wydawnictw do identyfikacji autorów oraz prawidłowego indeksowania ich pracy przez cały okres ich aktywności naukowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

Identyfikator ORCID może być przez wydawnictwo zamieszczony w metadanych Państwa pracy, o ile go Państwo podadzą. Baza Scopus umożliwia połączenie profilu autora z identyfikatorem ORCID, dzięki czemu łatwiej jest zidentyfikować Państwa prace. Aby połączyć profil Scopus z identyfikatorem ORCID należy otworzyć własny profil autora i wybrać link „Add to ORCID”. Istotne jest, aby połączenie identyfikatora i profilu autora dokonał właściciel obu kont.

Link służący do łączenia profilu autora z identyfikatorem ORCID.

Share
Tweet
Share
Share