Veridata HDM

Bezpieczne i elastyczne zarządzanie danymi podczas badań klinicznych

Skontaktuj się z nami

Dzięki wieloletniej wizji firmy Elsevier rozwiązanie Veridata HDM umożliwia badaczom udostępnianie danych i dostęp do nich w bezpiecznym, a jednocześnie elastycznym środowisku, zapewniając uzyskiwanie lepszych efektów leczenia pacjentów na bazie skutecznej analizy danych opartych na faktach.

Użytkowanie naszych rozwiązań do zarządzania danymi dotyczącymi zdrowia pozwala na agregowanie i udostępnianie danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli, unikając konieczności ich migracji. Umożliwia to współpracę i analizę danych bez ryzyka związanego z ich przenoszeniem.

Osoby związane z Veridata HDM


Ponadto unikalna możliwość konteneryzacji narzędzi analitycznych i odniesienia ich bezpośrednio do danych otwiera nowe możliwości analizy. Naukowcy mogą korzystać z preferowanych narzędzi nie ryzykując kosztem bezpieczeństwa i integralności badania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Do ujawnienia danych wrażliwych dochodzi najczęściej podczas transferu. Rozwiązanie Veridata HDM zmniejsza to ryzyko, eliminując potrzebę przenoszenia danych i umożliwiając zdefiniowanie poziomów dostępu użytkowników.

Elastyczność

Elastyczność
Rozwiązanie Veridata HDM jest kompatybilne z Twoimi ulubionymi narzędziami analitycznymi oraz rozwiązaniami do przechwytywania i przechowywania danych. Ponadto dane mogą być przechowywane zarówno na dysku lokalnym, jak i w chmurze.

Dostępność

Dostępność
Rozwiązanie Veridata HDM pomaga zarządzać kolekcjami danych i umożliwia zdecentralizowany dostęp. Pozwala gromadzić i przechowywać zestawy danych udostępniane pomiędzy różnymi działami, lokalizacjami i organizacjami.

Widoczność

Widoczność
Veridata HDM pomaga maksymalnie wykorzystać dane w celu przyspieszenia badań klinicznych. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego sprawia, że naukowcy mogą szybciej i łatwiej znaleźć informacje i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie opieki zdrowotnej.

Współdzielenie

Współdzielenie  
Kontrola dostępu oparta na zasadach przydzielaniu ról i dostępu w oparciu o zasady pozwala egzekwować politykę zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz z większym spokojem nadzorować sieć wymiany danych, wiedząc, że właściwe informacje są we właściwych rękach.

Wieloletnie doświadczenie i obsługa klienta

Wieloletnie doświadczenie i obsługa klienta
Pomagamy chronić integralność danych oraz wspierać Twoje cele badawcze poprzez nasze spersonalizowane szkolenia, filmy instruktażowe i fora dla klientów.

Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie Veridata to kontynuacja bogatego dziedzictwa firmy Elsevier w zakresie rozwoju badań, nauk ścisłych i opieki zdrowotnej, mające na celu wzmocnienie inicjatyw rozwoju opieki klinicznej nowej generacji. Pomagamy stawić czoła największym wyzwaniom, wypełniając luki w procesie prowadzenia badań, aby szerzyć wiedzę na temat opieki zdrowotnej i zapewnić lepsze efekty leczenia pacjentów.

Skontaktuj się z nami