Veridata HDM

Bezpieczne i elastyczne zarządzanie danymi podczas badań klinicznych

Skontaktuj się z nami

Bazujące na wieloletniej wizji firmy Elsevier rozwiązanie Veridata HDM umożliwia badaczom udostępnianie danych i dostęp do nich w bezpiecznym, a jednocześnie elastycznym środowisku, co umożliwia uzyskanie lepszych efektów leczenia pacjentów dzięki skutecznej analizie danych i bazowaniu na dowiedzionych faktach.

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi dotyczącymi zdrowia pozwala agregować i udostępniać dane, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad nimi i unikając konieczności ich migracji. Umożliwia to współpracę i analizę danych bez ryzyka związanego z ich przenoszeniem.

Osoby związane z Veridata HDM


Ponadto unikalna możliwość konteneryzacji narzędzi analitycznych i przeniesienia ich bezpośrednio do danych otwiera nowe możliwości analizy. Naukowcy mogą korzystać z preferowanych narzędzi bez ryzyka dla bezpieczeństwa i integralności badania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Do ujawnienia danych wrażliwych dochodzi najczęściej podczas transferu. Rozwiązanie Veridata HDM zmniejsza to ryzyko, eliminując potrzebę przenoszenia danych i umożliwiając zdefiniowanie poziomów dostępu użytkowników.

Elastyczność

Elastyczność
Rozwiązanie Veridata HDM jest kompatybilne z Twoimi ulubionymi narzędziami analitycznymi oraz rozwiązaniami do przechwytywania i przechowywania danych. Ponadto dane mogą być przechowywane także na dysku lokalnym lub w chmurze.

Dostępność

Dostępność
Rozwiązanie Veridata HDM pomaga wyeliminować silosy danych i umożliwia zdecentralizowany dostęp. Pozwala gromadzić i przechowywać zestawy danych oraz udostępniać je w różnych działach, lokalizacjach i organizacjach.

Widoczność

Widoczność
Veridata HDM pomaga maksymalnie wykorzystać dane w celu przyspieszenia badań klinicznych. Zaawansowana funkcja wyszukiwania sprawia, że naukowcy mogą szybciej i łatwiej znaleźć informacje i poszerzyć swoją wiedzę na temat opieki zdrowotnej.

Współdzielenie

Współdzielenie  
Kontrola dostępu oparta na rolach i na zasadach pozwala w czasie rzeczywistym egzekwować politykę zarządzania danymi. Oznacza to, że możesz z większym spokojem nadzorować sieć wymiany danych, wiedząc, że właściwe informacje są we właściwych rękach.

Wieloletnie doświadczenie i obsługa klienta

Wieloletnie doświadczenie i obsługa klienta
Pomagamy chronić integralność danych oraz wspierać Twoje cele badawcze poprzez nasze spersonalizowane szkolenia, filmy instruktażowe i fora dla klientów.

Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie Veridata to kontynuacja bogatego dziedzictwa firmy Elsevier w zakresie rozwoju badań, nauk ścisłych i opieki zdrowotnej, mające na celu wzmocnienie inicjatyw rozwoju opieki klinicznej nowej generacji. Pomagamy stawić czoła największym wyzwaniom w opiece zdrowotnej, wypełniając luki w procesie prowadzenia badań, aby szerzyć wiedzę na temat opieki zdrowotnej i zapewnić lepsze efekty leczenia pacjentów.

Rozpocznij