MACRO

Zaawansowane gromadzenie danych do badań klinicznych

Skontaktuj się z nami

Klienci cenią MACRO (elektroniczne przechwytywanie danych) za integralność danych, możliwość zarządzania danymi i zgodność z założeniami. Łatwy w obsłudze system MACRO umożliwia użytkownikom szybkie wprowadzanie danych, ich monitorowanie i tworzenie raportów, stanowiąc rzetelne źródło danych do analiz.

MACRO to wiarygodne źródło informacji o badaniu. Pracownicy i oprogramowanie są kontrolowani pod kątem zachowania zgodności z zasadami dobrej praktyki klinicznej (GCP), co potwierdza, że spełnione są uznane międzynarodowe etyczne i naukowe wymogi jakościowe dotyczące projektowania, prowadzenia, dokumentowania badania klinicznego z udziałem ludzi i prowadzenia związanej z nim sprawozdawczości. Użytkownicy MACRO mogą być spokojni o prawa, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie badanych, a także o uznanie wyników badania za wiarygodne i rzetelne.


Zgodność z założeniami i kontrola badania
Rozwiązanie pomyślnie przeszło kontrolę brytyjskiej agencji ds. leków (MHRA) i jest zgodne z zasadami dobrej praktyki klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji (ICH GDP) 
Dowiedz się więcej

Obsługa klienta i szkolenia
Przyjaźnie nastawiony, szybko reagujący zespół ds. obsługi klienta i kursy szkoleniowe, pomoc i materiały wideo przydatne we wdrożeniu i przy korzystaniu z rozwiązania 
Dowiedz się więcej

Wprowadzanie danych
Natychmiastowa weryfikacja odpowiedzi i wartości pochodne umożliwiające szybkie i łatwe zebranie danych 
Dowiedz się więcej

Zarządzanie danymi
Raporty i powiadomienia uruchamiane zdarzeniami, weryfikacja danych, wyjaśnienia, import i eksport  
Dowiedz się więcej

Projekt badania
Kreator formularzy działający na zasadzie „przeciągnij i upuść”, biblioteki wielokrotnego użytku, elementy warunkowe i walidacja pytań
Dowiedz się więcej

Zarządzanie systemem i bezpieczeństwo
Zarządzanie bazami danych, badaniami i kontami użytkowników oraz monitorowanie aktywności systemu 
Dowiedz się więcej

Przeczytaj, w jaki sposób zespół MACRO firmy Elsevier współpracował z badaczami ABCSG, aby wesprzeć ich zespoły na całym świecie w dostarczaniu spójnych danych wysokiej jakości.

Umożliwienie elektronicznego rejestrowania danych na potrzeby badania klinicznego raka piersi

Pobierz studium przypadku

Funkcje

Dowiedz się więcej o funkcjach oferowanych przez oprogramowanie MACRO

Zgodność z założeniami i kontrola badania

 • Pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez MHRA
 • Zgodność z zasadami dobrej praktyki klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji (ICH GDP)
 • Zgodność z przepisami UE dotyczącymi badań klinicznych i przepisami dotyczącymi leków stosowanych u ludzi (badania kliniczne)
 • Centrum danych z certyfikatem ISO27001
 • Zgodność z FDA 21 CFR cz. 11
 • Dziennik i ścieżka audytu
 • Podwójne znakowanie czasowe

Obsługa klienta

 • Gwarantowany czas reakcji – 4 godziny
 • Wsparcie przez e-mail i telefon
 • Obszerne pliki pomocy
 • Filmy z prezentacją nowych funkcji
 • Szkolenie bezpośrednie
 • Internetowe forum dla klientów do dzielenia się najlepszymi praktykami
 • Roczny dostęp do grupy użytkowników

Wprowadzanie danych

 • Wprowadzanie danych online i offline
 • Natychmiastowa weryfikacja danych podczas wprowadzania
 • Ponowna ocena punktów kontrolnych podczas zapisu
 • Automatyczne obliczanie wartości pochodnych
 • Podpisy elektroniczne i zatwierdzenia
 • Powiadomienia, monity i przypomnienia
 • Wizualny podgląd stanu
 • Kodowanie kliniczne według terminologii MedDra
 • Zdalne wprowadzanie danych

Zarządzanie danymi

 • Raporty niestandardowe i wstępnie zdefiniowane
 • Wiele formatów eksportu, w tym SPSS, SAS, STATA i CSV
 • Zintegrowane wyjaśnienia do danych i procesy weryfikacji danych źródłowych
 • Elastyczne funkcje blokowania bazy danych
 • Import danych
 • W pełni zgodne archiwum danych
 • Powiadomienia e-mail uruchamiane zdarzeniami

Projekt badania

 • Kreator formularzy działający na zasadzie „przeciągnij i upuść”
 • Pełna kontrola układu strony
 • Tworzenie własnej biblioteki elementów do łatwego ponownego użycia
 • Warunkowa aktywacja wizyt, formularzy i pytań
 • Zaawansowane obliczenia i kalkulacja pochodnych
 • Elastyczna i rozbudowana kontrola edycji
 • Środowisko testowe i szkoleniowe
 • Obsługa badań od fazy I do IV i skalowalność pozwalająca wykorzystać rozwiązanie zarówno w jednej, jak i w wielu rozrzuconych po świecie lokalizacjach
 • Dostępność wszystkich standardowych typów pytań oraz normalnych zakresów laboratoriów, a także możliwość dodania załączników i klinicznego kodowania odpowiedzi
 • Powtarzające się grupy pytań (tabele)

Zarządzanie systemem i bezpieczeństwo

 • Tworzenie, rejestrowanie i zarządzanie bazami danych
 • Definiowanie ról użytkowników zawierających zestawy uprawnień
 • Przypisywanie ról użytkowników do badania i/lub do lokalizacji
 • Ustawianie właściwości hasła i przypisywanie/zmiana hasła
 • Monitorowanie aktywności systemu
 • Ustawienie minimalnej i maksymalnej długości oraz okresu ważności hasła
 • Limit czasu przed wymuszeniem ponownego zalogowania
 • Wbudowana przeglądarka chroniąca dane podczas przesyłania, w tym funkcje szyfrowania SSL i podpisu cyfrowego