Veridata™

Rozwijaj wiedzę na temat opieki zdrowotnej dzięki zaawansowanemu zarządzaniu danymi z badań klinicznych

Skontaktuj się z nami

Przełamywanie barier w badaniach

Sprawdzone dane to kluczowy element budowania wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu i rozwijania jej w oparciu o fakty. Dzięki platformie Veridata, oferowanej przez Elsevier, możesz w pełni wykorzystać potencjał dzielenia się danymi, umożliwić lepszą współpracę badawczą, a w rezultacie poprawić wyniki pacjentów. Veridata umożliwia zbieranie danych badawczych z prób klinicznych oraz łatwe wyszukiwanie i wymianę spostrzeżeń klinicznych między badaczami, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność ze standardami.

78%

W 78% przypadków firmy wykonujące badania kliniczne na zlecenie (CRO) nadal używają Excela częściej niż jakiegokolwiek innego narzędzia.1

25%

Czas zaoszczędzony dzięki przejściu z Excela na rozwiązanie EDC (Electronic Data Capture). 2

$6 bilionów

Szacunkowe straty, jakie poniesiemy do 2021 r. wskutek cyberprzestępczości związanej z wykradaniem danych.3

Poznaj nasze rozwiązania

Veridata EDC

Veridata EDC pozwala naukowcom chronić integralność badania i zapewniać lepszą współpracę z pacjentem, dzięki gromadzeniu danych za pośrednictwem bezpiecznej, zgodnej ze standardami i przyjaznej dla użytkownika platformy.

Veridata HDM

Dzięki Veridata HDM, badacze mogą bezpiecznie przechowywać, udostępniać i analizować dane dotyczące zdrowia, zarówno na serwerach lokalnych, jak i w chmurze.

Rozwiązania Veridata są odpowiedzią na Twoje potrzeby w zakresie zarządzania danymi

Zbieranie danych

Zbieranie danych
Veridata EDC jest bezpieczna i zgodna z Dobrą Praktyką Kliniczną (GCP). Umożliwia standaryzowanie wszystkich badań i usprawnia gromadzenie danych zarówno w przypadku prób klinicznych, jak i prowadzenia badań retrospektywnych.

Przechowywanie danych

Przechowywanie danych
Rozwiązanie Veridata HDM analizuje kolekcje danych i agreguje dane w bezpiecznym środowisku zapewniającym szerszy dostęp do zgromadzonych danych i większe możliwości ich wyszukiwania.

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych
Nasze wyjątkowe podejście prowadzenia konkretnych ludzi i ich narzędzi bezpośrednio do danych redukuje konieczność pobierania lub przenoszenia danych. Eliminujemy ryzyko ujawnienia wrażliwych danych podczas ich przesyłania. Zapewniamy lepszą współpracę na wszystkich etapach procesu badawczego.


Ponad 20 lat doświadczenia w profesjonalnej obsłudze danych

Od ponad dwudziestu lat rozwiązanie MACRO firmy Elsevier pomaga naukowcom na całym świecie pozyskiwać wiarygodne dane z badań. Ten bezpieczny i zgodny z Dobrą Praktyką Kliniczną (GCP) system wspomógł naukowców w realizacji ponad tysiąca prób klinicznych. Bazując na tych fundamentach, Veridata stanowi kontynuację naszego zaangażowania w rozwój integralności danych klinicznych, procesów efektywnego zarządzania danymi, w zgodzie ze standardami.  Dowiedz się więcej o MACRO

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, w jaki sposób Veridata pomaga w prowadzeniu badań klinicznych i kształtowaniu przyszłości opieki zdrowotnej.

Zamów wersję demonstracyjną