Newsflo

Newsflo mierzy oddziaływanie naukowca w społeczności poprzez odkrywanie istotnych wzmianek o jego badaniach naukowych w dziesiątkach tysięcy środków masowego przekazu na całym świecie

Kontakt

Newsflo oferuje badaczom i instytucjom akademickim metodę pomiaru szerszego oddziaływania ich pracy przez śledzenie i analizowanie wzmianek o ich publikacjach i odkryciach w mediach.

Wykazywanie wpływu badań naukowych na społeczeństwo stanie się jeszcze ważniejsze z uwagi na rosnącą konkurencję w zakresie finansowania badań naukowych i przyciągania studentów. Innowacyjny serwis Newsflo będzie zatem źródłem coraz szerszego uznawania alternatywnych wskaźników, uzupełniając w ten sposób bardziej tradycyjne mierniki oddziaływania bazujące na cytowaniach.

Serwis został zapoczątkowany w 2012 r. przez będącą start-upem firmę Newsflo Ltd i zakupiony przez Elsevier w 2015 r. Obecnie trwa integrowanie jego rozwiązań do monitorowania mediów z ekosystemem Elsevier.

Funkcje

Podstawowe cechy Newsflo:

  • Przesyłanie aktualności w czasie niemal rzeczywistym z ponad 45 000 źródeł (w języku angielskim) w ponad 20 krajach, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii i wszystkich najważniejszych krajów europejskich.
  • Zaawansowane, wysoce precyzyjne wyszukiwanie za pomocą identyfikatora i afiliacji Scopus lub elektronicznego identyfikatora EID artykułu.
  • Inteligentne łączenie w klastry podobnych artykułów z różnych źródeł — zaawansowany algorytm klastrowania tekstów pozwalający łączyć w grupy odpowiednie artykuły w określonym okienku czasowym.

Integracja Newsflo

Zdolność narzędzia Newsflo do monitorowania mediów będzie zintegrowana z różnymi platformami i produktami Elsevier.

  • Mendeley — Jakie jest Twoje oddziaływanie społeczne? Zobacz swoje oddziaływanie w środkach masowego przekazu i najnowszych wiadomościach w swojej sieci na platformie Mendeley.
    • Monitoruj wzmianki o sobie w mediach przez swoją stronę Statystyki
    • Bądź na bieżąco z wiadomościami o ludziach ze swojej sieci badawczej, korzystając ze strony Aktualności.
  • Scival — wizualizuj za pomocą SciVal oddziaływanie społeczne swojego instytutu i badaczy w czasie. Badaj wzmianki w mediach według dziedziny badań (ważone według dziedziny) i źródła informacji (obecność w mediach)
  • Pure — prezentuj wzmianki medialne w postaci wiadomości przesyłanych bezpośrednio do Pure i Twojego publicznego portalu na platformie Pure, uzyskując niezawodne i wiarygodne zagregowane dane dotyczące wzmianek prasowych nt. badaczy w swojej instytucji.

To tylko kilka z wielu miejsc, w których można będzie sprawdzić możliwości Newsflo. Czekaj na informacje o kolejnych integracjach.


Rekomendacja

Integracja usługi Newsflo z indywidualnymi profilami badaczy na platformie Mendeley zapewni użytkownikom dodatkowe potwierdzenie społecznego oddziaływania ich badań naukowych. Te „wskaźniki oddziaływania w mediach” wykraczają poza zwykłe zliczanie cytowań i interakcji akademickich — dają bardziej kompletny i szczegółowy obraz odbioru wyników badań naukowych i ich wykorzystania przez ogół społeczeństwa.

Victor Henning, Dyrektor Generalny/Współzałożyciel Mendeley