Funkcje MACRO

Zgodność z założeniami i kontrola badania

 • Pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez MHRA
 • Zgodność z zasadami dobrej praktyki klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji (ICH GDP)
 • Zgodność z przepisami UE dotyczącymi badań klinicznych i przepisami dotyczącymi leków stosowanych u ludzi (badania kliniczne)
 • Centrum danych z certyfikatem ISO27001
 • Zgodność z FDA 21 CFR cz. 11
 • Dziennik i ścieżka audytu
 • Podwójne znakowanie czasowe

Obsługa klienta

 • Gwarantowany czas reakcji – 4 godziny
 • Wsparcie przez e-mail i telefon
 • Obszerne pliki pomocy
 • Filmy z prezentacją nowych funkcji
 • Szkolenie bezpośrednie
 • Internetowe forum dla klientów do dzielenia się najlepszymi praktykami
 • Roczny dostęp do grupy użytkowników

Wprowadzanie danych

 • Wprowadzanie danych online i offline
 • Natychmiastowa weryfikacja danych podczas wprowadzania
 • Ponowna ocena punktów kontrolnych podczas zapisu
 • Automatyczne obliczanie wartości pochodnych
 • Podpisy elektroniczne i zatwierdzenia
 • Powiadomienia, monity i przypomnienia
 • Wizualny podgląd stanu
 • Kodowanie kliniczne według terminologii MedDra
 • Zdalne wprowadzanie danych

Zarządzanie danymi

 • Raporty niestandardowe i wstępnie zdefiniowane
 • Wiele formatów eksportu, w tym SPSS, SAS, STATA i CSV
 • Zintegrowane wyjaśnienia do danych i procesy weryfikacji danych źródłowych
 • Elastyczne funkcje blokowania bazy danych
 • Import danych
 • W pełni zgodne archiwum danych
 • Powiadomienia e-mail uruchamiane zdarzeniami

Projekt badania

 • Kreator formularzy działający na zasadzie „przeciągnij i upuść”
 • Pełna kontrola układu strony
 • Tworzenie własnej biblioteki elementów do łatwego ponownego użycia
 • Warunkowa aktywacja wizyt, formularzy i pytań
 • Zaawansowane obliczenia i kalkulacja pochodnych
 • Elastyczna i rozbudowana kontrola edycji
 • Środowisko testowe i szkoleniowe
 • Obsługa badań od fazy I do IV i skalowalność pozwalająca wykorzystać rozwiązanie zarówno w jednej, jak i w wielu rozrzuconych po świecie lokalizacjach
 • Dostępność wszystkich standardowych typów pytań oraz normalnych zakresów laboratoriów, a także możliwość dodania załączników i klinicznego kodowania odpowiedzi
 • Powtarzające się grupy pytań (tabele)

Zarządzanie systemem i bezpieczeństwo 

 • Tworzenie, rejestrowanie i zarządzanie bazami danych
 • Definiowanie ról użytkowników zawierających zestawy uprawnień
 • Przypisywanie ról użytkowników do badania i/lub do lokalizacji
 • Ustawianie właściwości hasła i przypisywanie/zmiana hasła
 • Monitorowanie aktywności systemu
 • Ustawienie minimalnej i maksymalnej długości oraz okresu ważności hasła
 • Limit czasu przed wymuszeniem ponownego zalogowania
 • Wbudowana przeglądarka chroniąca dane podczas przesyłania, w tym funkcje szyfrowania SSL i podpisu cyfrowego