FormChecker

Zarządzanie receptariuszem i komunikacja

Kontakt

Ustal procedury dla całego szpitala biorąc pod uwagę koszty i skuteczność

System zarządzania szpitalnym receptariuszem w narzędziu FormChecker pomaga ustalić procedury dla całego oddziału lub szpitala, bazując na kosztach i skuteczności. Umożliwia dystrybucję wytycznych dotyczących dawkowania i elementów standardowych zaleceń, a także pozwala zareagować na problemy doraźne związane z niedoborem leków, ich wycofaniem lub ostrzeżeniami.


Zapewnienie zgodności regulacyjnej

FormChecker pomaga uprościć zachowanie zgodności z kluczowymi wytycznymi Komisji Wspólnej dotyczącymi zarządzania farmakoterapią.

Redukcja kosztów

FormChecker daje szpitalom możliwość opracowania i wdrożenia efektywnej polityki redukcji kosztów i zaoszczędzenia średnio od 375 000 USD do 900 000 USD na szpital*

Zwiększenie produktywności personelu

  • Możliwość dostarczenia precyzyjnych informacji dotyczących receptariusza placówce służby zdrowia, a tym samym zwiększenie efektywności dawkowania i redukcja kosztów związanych z konwertowaniem wniosków spoza receptariusza.
  • Umożliwia to zaoszczędzenie od 15 000 USD do 20 000 USD.

*Dane szacunkowe według naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych
**Dane szacunkowe bazujące na badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Michigan