O Expert Lookup

Expert Lookup to narzędzie internetowe pomagające w trzech łatwych krokach zidentyfikować wyspecjalizowanych naukowców. Bazując na eksploracji tekstu abstraktów, znajdź badaczy spełniających Twoje najważniejsze wymagania związane z finansowaniem oraz zlokalizuj odpowiednich recenzentów artykułów i wniosków o dotację. Narzędzie Expert Lookup można również wykorzystać do identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów związanych ze współautorstwem i finansowaniem. Expert Lookup pozwala także lepiej zrozumieć, kto w danej dziedzinie badań jest aktywny.

Narzędzie Expert Lookup wykorzystuje potężne algorytmy Elsevier do ustalania odcisków cyfrowych, bazę danych cytowań Scopus, obejmującą ponad 57 milionów rekordów, i 10 tezaurusów z poszczególnych dziedzin, co gwarantuje, że rekomendowani eksperci są odpowiedni i rzeczywiście są postrzegani jako liderzy w swojej dyscyplinie.

Narzędzie Reviewer Finder zmienia nazwę na > Expert Lookup

W ramach ewolucji produktu ponownie wprowadziliśmy narzędzie do wyszukiwania recenzentów (Reviewer Finder) pod nazwą Expert Lookup z mnóstwem nowych funkcji. (w języku angielskim)

Funkcje

  • Eksploracja tekstu, która prowadzi do precyzyjnego dopasowania przychodzących propozycji i potencjalnych recenzentów.
  • Wyszukiwanie według zakresu tematycznego umożliwiające znalezienie specjalistów, którzy mogą zostać autorami, jak i recenzentami artykułów do wydań specjalnych czasopism.
  • Identyfikacja specjalistów spośród około 15 milionów profili autorów zajmujących się różnymi dyscyplinami w oparciu o bazę danych Scopus® firmy Elsevier
  • Możliwość zbudowania bazy wykwalifikowanych recenzentów
  • Wybór tezaurusów umożliwiający wyszukiwanie przy zachowaniu semantyki specyficznej dla danej dyscypliny, w tym: matematyki, fizyki, chemii, medycyny i nauk biologicznych, inżynierii, rolnictwa, geologii, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, biznesu i ekonomii
  • Możliwość zaimportowania własnej listy specjalistów i sprawdzenia, czy posiadają kwalifikacje odpowiednie do oceny dotacji

Katalog usług analitycznych dla sponsorów

Katalog usług analitycznych dla sponsorów

W katalogu tym przedstawiono usługi niestandardowych raportów analitycznych dla sponsorów pozwalające zmierzyć efektywność badań naukowych i programu finansowania.

Dowiedz się więcej (w języku angielskim)