Fora SciVal 10-12.4.2018 Gdańsk - Poznań - Wrocław

Forum SciVal 10-12.4.2018 in Gansk, Poznan, and Wroclaw

vizual_PL2.jpg

W lutym br. Elsevier oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego  i Komputerowego UW ogłosiły podpisanie umowy, która pozwoliła na udostępnienie narzędzia SciVal we wszystkich uczelniach w Polsce. Aby przybliżyć narzędzie nowym użytkownikom w dniach 10‑12 kwietnia odbyła się pierwsza seria spotkań z cyklu Forum SciVal Polska organizowanych przez Elsevier Polska oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W spotkaniach poświęconych nowemu narzędziu analitycznemu SciVal wzięło udział prawie 200 przedstawicieli polskich uczelni.

Pierwsza część spotkań odbyła się w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Na spotkaniach
z przedstawicielami polskich uczelni prezentowane były możliwości analityczne nowego narzędzia oraz jego potencjalne zastosowania. Wszystkim wystąpieniom na temat narzędzia SciVal towarzyszyła interesująca i żywiołowa dyskusja.

Druga część Forum SciVal odbędzie się już na początku maja. Zapraszamy Państwa do spotkania
z nami:

  • 7 maja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • 8 maja w Politechnice Lubelskiej
  • 9 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Forum SciVal to cykl jednodniowych wydarzeń, których celem jest zgromadzenie środowiska naukowego zainteresowanego oceną i zarządzaniem badaniami naukowymi na poziomie instytucjonalnym i krajowym. Polscy eksperci z tej dziedziny będą dyskutować o zagadnieniach związanych z ewaluacją osiągnięć naukowych, jak również sposobie wykorzystania narzędzia jakim jest SciVal. Narzędzie zostanie przedstawione w oparciu o najczęściej występujące pytania polskich użytkowników.

Program spotkań został opracowany we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego w Polsce, z twórcami rankingów, jak również z ekspertami w zakresie ewaluacji nauki i jest taki sam
w każdym mieście, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym równy dostęp do wiedzy. W trakcie spotkań prezentujemy Państwu w jaki sposób można wykorzystać narzędzie SciVal w ewaluacji dorobku naukowego – od indywidualnego naukowca, poprzez uczelnie, aż po cały kraj.

Zachęcamy do dołączenia do jednego ze spotkań w ramach Forum SciVal Polska, które odbędą się
w maju. Będą mieli Państwo na nim możliwość dowiedzieć się więcej na temat ewaluacji dorobku naukowego oraz zarządzania badaniami naukowymi w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Jeśli mają Państwo sugestie na temat zagadnień, które warto byłoby poruszyć podczas seminariów, prosimy o skierowanie ich drogą e-mail na adres t.psonka@elsevier.com

Zachęcamy również do odwiedzania stron:

www.scival.com www.elsevier.com/scival-polska

Share
Tweet
Share
Share