R&D Solutions

Keşif ve etki arasındaki mesafeyi kısaltmanıza yardımcı olan teknik veriler, analizler ve teknolojik imkanlar

Videoyu izleyin

Yeniliğe destek olan bilgi

Elsevier'in Ar-Ge Çözümleri, Ar-Ge uzmanlarına, mühendislere ve araştırmacılara fikirler, ürünler ve süreçler bulma ve bunları ticarileştirme konusunda yardım etmek için benzersiz veri kaynaklarını, güçlü analizleri ve teknolojileri bir araya getiren bir araçlar portföyüdür.

Hizmet ettiğimiz sektörler

İlaç ve Yaşam Bilimleri

Hedef belirlemeden, preklinik ve piyasa sonrası gözetime kadar daha iyi farmasötik ilaç keşif ve geliştirme kararları alınması.

Kimyasallar ve Materyaller

Maliyetleri etkin bir şekilde yönetirken ve çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) amaçlarınıza ulaşırken başarılı bir şekilde bileşikler geliştirin, iyileştirin ve ticarileştirin.

Petrol ve Gaz

Hem rakiplerinizin önünde ve teknoloji alanında ileride olun, hem de maliyetleri, düzenlemeleri ve sağlık ve güvenlik risklerini yönetin.

Eğitim ve Araştırma

Gerekli becerileri edinmeleri ve çığır açan araştırmalar yapmaları için öğrenciler, fakülteler ve araştırmacıları veri ve teknolojiyle destekleyin.

  • Kimya
  • Mühendislik
  • Yer Bilimleri

Müşterilerimiz neler söylüyor

Pharma & Life Sciences: How a Mid-Market Biopharma Company Avoids the Risks of Being Wrong - R&D SolutionsEczacılık ve Yaşam Bilimleri: Reaxys Vaka Çalışması: Dr. Jonny Wray, e-Therapeutics firmasında Bilişim Keşifleri Departman Müdürü

"Bileşik kütüphanemizi inşa etmemizin en zor kısmı pek çok kaynaktan kendi formatında veri yüklemek değiştirmek ve dönüştürmek olmuştu. Kaynak verisini temizlemek çözümlenecek en büyük iş haline gelmiştir ve hiç kolay bir iş değildir. Burada yapılacak bir yanlışlığı imla hatalarının hattımızı bozması gibi düşünebilirsiniz" Dr. Jonny Wray, e-Therapeutics firmasında Bilişim Keşifleri Departman Müdürü

Eczacılık ve Yaşam Bilimleri: : Orta ölçekli bir biofarma firması nasıl hatalı olma riskini ortadan kaldırır

"İlgili disiplinlerdeki tüm tam metinli makalelere erişmek hem çok değerli ve etkindir, hem de rakiplerinizin yaptıkları çalışmalara dair sizin hakim ve emin olmanızı sağlar." Roger Parker, Pre-Klinik Araştırmalar Lideri

Ar-Ge ve mühendislik yöneticileri için Endüstri Bilgileri

Hassas Tıp Ar-Ge'si

İlaç üreticileri artık piyasayı sallayan ilaçlar yapmak yerine, hassas tıp tedavilerinde gelişmeler sağlamaya odaklanıyor. Ama başarılı olmak için yapmaları gereken şey nedir?

Kişiselleştirmiş Tıp: Yeni Ar-Ge Paradigması - Ar-Ge Çözümleri

Endüstriniz için Ar-Ge Çözümleri

Embase

Embase, kritik yaşam bilimleri işlevlerini desteklemek için biyomedikal kanıtların keşfini artırarak, küresel araştırma camiasına yararlı, güncel biyomedikal bilgiler sağlar.

Embase hakkında daha fazla bilgi edinin

Geofacets

Geofacets, doğal kaynak arama kararlarını güçlendirmek ve araştırmalarına destek olmak için yüzey altı jeolojisinin etkili ve ayrıntılı olarak analiz edilmesini sağlayan bir yer bilimi teknolojisi çözümüdür.

Geofacets hakkında daha fazla bilgi edinin

Knovel

Knovel, belirli uygulamalar için madde uygunluğuyla ilgili görünürlük ve boru döşeme, kimya mühendisliği ve işleme ile EHS uyumluluğuyla ilgili en iyi uygulama verileri sağlayarak kimya endüstrisine geliştirme ve üretimle ilgili zorlukların üstesinden gelmesi için yardımcı olmaktadır.

Knovel hakkında daha fazla bilgi edinin

Pathway Studio

Pathway Studio deneysel verilerin yorumlanmasını kolaylaştırarak, hastalık mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını ve biyolojik araştırmaların hızlandırılmasını sağlar.

Pathway Studio hakkında daha fazla bilgi edinin

PharmaPendium

PharmaPendium, farmakokinetik ve deneysel verilerin doğrulanması, in vitro ve in vivo çalışmaların tercümesinde türlere özel sorunları belirlemek ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerini tahmin etmek ve düzenleme şartlarına uygunluk için klinik deneme çalışmaları tasarlamak için gereken karşılaştırmalı ve güncel bilgileri sağlamaktadır.

PharmaPendium hakkında daha fazla bilgi edinin

QUOSA

QUOSA, triyajlar ve PSUR'ler ve ICSR'ler gibi uyum raporları için bilimsel ve tıbbi literatürün takibi, yönetilmesi, düzenlenmesi ve açıklanması için harcanan zamanı azaltır.

QUOSA hakkında daha fazla bilgi edinin

Reaxys

Reaxys, deneysel kimya verilerini ve ilgili literatürü, seçilen kimyasal veriler ve atıflara aktararak kimya sorularınıza daha iyi yanıt verir.

Reaxys hakkında daha fazla bilgi edinin

ScienceDirect

Elsevier'in araştırmacılar için en önemli bilgi çözümü olan ScienceDirect, ilaç ve yaşam bilimi araştırmacılarının ScienceDirect'in sezgisel işlevleri sayesinde güvenilir, tam metin bilimsel, teknik ve sağlık içeriklerini daha etkin ve verimli bir şekilde arayabilmesine imkan sağlamaktadır.

ScienceDirect hakkında daha fazla bilgi edinin

Scopus

Scopus ilaç ve yaşam bilimleri araştırmacılarının, akademik araştırmaların takibi, analizi ve görselleştirilmesine yönelik araçlar da içeren dünyanın en büyük hakem denetimli literatür özet ve atıf veritabanıyla eğilimleri tespit etmesine, araştırma ortaklıkları bulmasına ve önemli kanaat önderlerini belirlemesine yardımcı olur.

Scopus hakkında daha fazla bilgi edinin