Endüstri standartları

Elsevier bilgilerin denetlenmesi, doğrulanması, arşivlenmesi ve yayılmasını destekleyen inisiyatiflerde lider bir konumdadır. Kurduğumuz sayısınız ortaklık sayesinde iletişimi artırıyor, konuların iç yüzünü ortaya çıkarıyor, bilimsel araştırmalarda ve sağlık sektöründe bireysel ve toplu olarak ilerlenme sağlanmasına yardımcı oluyoruz.

Erişim

ESPReSSO

Tek Oturum Açmayla İlgili Önerilen Uygulamalar Oluşturmak (ESPReSSO) Kullanıcıların kurumsal oturum açma bilgilerini kullanarak birden çok platform ve üründe oturum açabilmelerini sağlar.

Shibboleth/ SAML

Shibboleth, kullanıcıların kurumsal oturum açma bilgilerini kullanarak oturum açmalarını sağlayan bir SAML (Güvenli Onaylama İşlemi İşaret Dili) uygulamasıdır. Müşteriler için OpenAthens ve SAML tabanlı tek oturum açmayı destekleriz.

Erişilebilirlik

WAI

WCAG 2. 0 (Web İçeriği Erişilebilirlik Kuralları) Elsevier, internet sitelerimizin farklı engellere sahip kişiler tarafından kullanılabilmesi için uluslararası erişilebilirlik standardını desteklemektedir.

Section 508

Section 508, ABD federal hükümeti ya da federal hükümet tarafından finanse edilen kuruluşlar tarafından satın alınan ya da kullanılan tüm IT ürünlerinin engelliler tarafından kullanılabilir olmasını temin eder

Bağlantı kurma ve entegrasyon

MARC Kayıtları

MARC (Makine Tarafından Okunabilir Kataloglama). Bilgisayarların bibliyografik bilgilerin aralarındaki alışverişini yapmakta, bu bilgileri kullanmakta ve yorumlamakta kullandığı mekanizmayı sağlar. Veri unsurları günümüzde kullanılan çoğu kütüphane kataloğunun temelini oluşturur.

OpenURL

OpenURL Çerçevesi standardı bağlama duyarlı meta veri alışverişine imkan veren bir protokoldür.

Cross Ref

Yayıncılar tarafından desteklenen bir inisiyatif olan CrossRef, güncel ve arşivlenmiş içeriklerin yayıncılar tarafından sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesini sağlayan ücretsiz bir referans bağlantılandırma hizmetidir. Elsevier kurucu ortaklarından birisidir.

Niso

Açık URL standartları bağlantılandırma sistemleri arasında çift yönlü etkileşim kurulması yönünde artmakta olan talebe yöneliktir.

OAI-PMH

OAI-PMH, Açık Arşivler İnisiyatifi - Meta Veri Toplama Protokolü kelimelerinin kısaltmasıdır. Kurumsal veri havuzlarının güncellemeleri dış dünyadaki veri havuzlarına aktarması için kullanılan standart protokoldür.

SCHOLIX

Akademik yayınlar ve araştırma verileri arasında kolay ve evrensel bir bağlantılandırma mekanizmasıdır

Mevcutlar ve kullanım

Counter

COUNTER (Ağa Bağlı Elektronik Kaynakların Çevrimiçi Kullanımlarının Sayılması) Uygulama İlkesi, çevrimiçi bilgi ürünleri ve hizmetlerinin kullanımını ölçmeye yönelik tek, kabul gören, büyütülebilir bir Uygulama İlkesi sağlamaktadır. Elsevier COUNTER'ın kurucu üyelerindendir.

KBART

Bilgi Tabanı ve İlgili Araçlar (KBART) yayıncıların dergi listelerini ve bekletme raporlarını tutarlı, doğru ve kütüphane bilgi tabanlarının güncellenmesi için kolay bir şekilde biçimlendirmeleri ve dağıtmaları için tavsiye edilen bir en iyi uygulama biçimidir.

SUSHI

Standartlaştırılmış Kullanım İstatistiklerini Toplama İnisiyatifi (SUSHI) COUNTER kullanım raporlarının alışverişinin yayıncılar ve müşterileri arasında XML formatında otomatik olarak yapılmasını sağlayan zorunlu bir protokoldür.

Topluluğa özel standartlar

Stix Yazı Tipleri

STIX (Bilimsel ve Teknik Bilgi Alışverişi) Yazı Tipi Oluşturma Projesi. Matematik ve bilimsel, teknik ve tıbbi yayıncılıkta kullanılan diğer özel karakter setleri için kapsamlı bir telifsiz yazı tipi seti.

Bilginin korunması

Dijital arşivler

Yale Üniversitesi Kütüphanesi ve Hollanda Ulusal Kütüphanesi Koninklijke Bibliotheek ile birlikte çalışan Elsevier, koruma için Açık Arşivli Bilgi Sistemi (OAIS) standardını benimsemiş ve Elsevier dergileri için resmi, sürekli olarak erişilebilen, dijital bir arşiv oluşturmuştur.