Wspieranie otwartego dostępu

Oferujemy różne modele publikacji odzwierciedlające sposoby, na jakie autorzy publikują swoje artykuły. Rośnie zapotrzebowanie na materiały z otwartym dostępem, dlatego pracujemy nad tym, by badacze mogli korzystać z tej opcji.


Udział artykułów z otwartym dostępem w całej branży

Ocenia się, że w 2018 r. na całym świecie opublikowano 2,1 miliona artykułów dostępnych w ramach prenumeraty i 0,5 miliona artykułów z otwartym dostępem. W tym samym roku artykuły z otwartym dostępem stanowiły 20% całkowitej liczby publikowanych artykułów.

Liczba opublikowanych artykułów z otwartym dostępem


Oto 10 sposobów, na jakie wspieramy otwarty dostęp

Brak czasu na czytanie?

Pobierz infografikę!

Ponad 85%

1. Ponad 85% naszych czasopism oferuje opcję publikowania z otwartym dostępem i natychmiastowego stałego udostępnienia artykułu w cenie niższej niż obowiązująca w branży średnia przy jednoczesnym zapewnieniu ponadprzeciętnej jakości.

Cennik publikacji artykułów jest ogólnie dostępny. Można go pobrać tutaj.

W Elsevier nie pobieramy od prenumeratorów opłat za publikacje z otwartym dostępem; bierzemy pod uwagę wyłącznie treści prenumerowane w publikacjach objętych prenumeratą.

Wykres – otwarty dostęp

Dowiedz się więcej


100%

2. Wszystkie nasze czasopisma oferują bezpłatnie opcję otwartego dostępu w modelu zielonej drogi. Co roku aktywnie umożliwiamy otwarty dostęp w modelu zielonej drogi do ponad 45 000 artykułów prenumerowanych – to więcej niż u jakiegokolwiek innego wydawcy. Dzięki otwartemu dostępowi w modelu zielonej drogi wcześniejsza wersja artykułu opublikowana w czasopiśmie w modelu prenumeraty jest powszechnie udostępniana po upływie okresu embarga.

Dowiedz się więcej


Nowe możliwości

3. Aby utrzymać pozycję jednego z najszybciej rozwijających się wydawców oferujących materiały z otwartym dostępem, inwestujemy w zapewnianie nowych możliwości. W 2018 r. opublikowaliśmy o 26% więcej artykułów z otwartym dostępem niż w roku poprzednim.

Dowiedz się więcej


Ponad 70%

4. Ponad 70% czasopism, jakie wprowadziliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, jest całkowicie objętych otwartym dostępem. Łącznie oferujemy teraz ponad 250 czasopism z otwartym dostępem w modelu złotej drogi.  Nasze portfolio zawiera też 1900 czasopism hybrydowych, które już oferują opcję publikacji z otwartym dostępem.

Dowiedz się więcej


Urządzenia

5. Ciągle się zmieniamy, uczymy i tworzymy nowe możliwości w zakresie otwartego dostępu z myślą o potrzebach naszych autorów.  Działania te obejmują eksperymentowanie z czasopismami lustrzanymi z otwartym dostępem, a także możliwość publikowania alternatywnych rodzajów artykułów, na przykład danych, metod, oprogramowania i sprzętu w czasopismach poświęconych tym elementom badań naukowych.

Dowiedz się więcej


130 czasopism

6. W przypadku 130 czasopism udostępniamy otwarte archiwa, w tym, po 12 miesiącach, tytuły należące do archiwów Cell Press.

Dowiedz się więcej tutaj


Glob

7. Ściśle współpracujemy ze sponsorami i instytucjami na całym świecie, wspierając badaczy poprzez umowy umożliwiające otwarte udostępnianie artykułów. Dzieje się tak w Norwegii, Finlandii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inwestujemy również w doskonalenie naszych systemów i procesów mających na celu informowanie autorów o tych umowach oraz opcjach publikacji, z jakich mogą korzystać.

Dowiedz się więcej tutaj


8,5 mln

8. Ułatwiamy znalezienie artykułów z otwartym dostępem. Dzięki naszej współpracy z ImpactStory ponad 8,5 miliona artykułów na platformie Scopus zostało opatrzonych znacznikiem „otwarty dostęp”.

Dowiedz się więcej


Recenzje naukowe

9. Zachęcamy badaczy do udostępniania swoich prac na dowolnie wybranej platformie, zanim zostaną zrecenzowane. Jedną z takich platform jest SSRN, bezpłatny serwer umożliwiający wszystkim badaczom udostępnianie prac przed publikacją. Ponad 400 000 autorów przesłało tam ponad 731 000 artykułów z 37 dyscyplin, generując 13,1 miliona pobrań rocznie.

Dowiedz się więcej tutaj


Instytuty badawcze

10. Wspieramy ponad 600 instytucji badawczych w budowaniu własnych programów otwartego dostępu z wykorzystaniem rozwiązania Digital Commons, zapewniając im odpowiednią infrastrukturę. Za pośrednictwem rozwiązania Digital Commons opublikowano ponad 3 miliony takich artykułów z otwartym dostępem, które zostały udostępnione ponad pół miliarda razy.

Dowiedz się, jak