Otwarty dostęp

Elsevier wspiera otwarty dostęp zarówno w modelu złotej, jak i zielonej drogi. Aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do otwartego dostępu, należy otworzyć poniższe linki.

Jakie mam opcje otwartego dostępu?

 

Otwarty dostęp w modelu złotej drogi

Otwarty dostęp w modelu zielonej drogi

(udostępnianie prenumerowanych artykułów)

Opcje
 • Opublikuj w czasopiśmie z otwartym dostępem
 • lub w czasopiśmie wspierającym otwarty dostęp (hybrydowy)
 • Link do Twojego artykułu.
 • Wybierz czasopismo oferujące otwarte archiwum (w języku angielskim)
 • Wybierz czasopismo uczestniczące w programie CHORUS
 • Samodzielnie umieść w archiwum wersję swojego artykułu
Dostęp
 • Publiczny dostęp do finalnej wersji opublikowanego artykułu
 • Dostęp natychmiastowy
 • Bezpłatny dostęp do wersji artykułu
 • Może obowiązywać opóźnienie (embargo)
Opłata
 • Opłata za otwarty dostęp jest wnoszona przez autora albo — w jego imieniu — przez instytucję lub organ finansujący.
 • Opłaty wynoszą od c$150 USD do c$6000 USD netto w zależności od czasopisma. Ceny są wyraźnie podane w naszym cenniku opłat za publikację artykułu oraz na stronach poszczególnych czasopism.
 • Autor nie wnosi żadnych opłat, ponieważ koszty publikacji są pokrywane z opłat za prenumeratę wnoszonych przez biblioteki.
Wykorzystanie
 • Autorzy mogą wybrać komercyjną lub niekomercyjną licencję na wykorzystanie.

Jest to określona licencja, na przykład licencja Creative Commons, stosowana w odniesieniu do danego artykułu i determinująca sposób wykorzystania, pobierania i udostępniania go przez czytelników.

 • Przyjęte maszynopisy powinny być powiązane z licencją CC-BY-NC-ND
 • Autorzy zachowują prawo ponownego wykorzystania swoich artykułów do różnych celów

Dowiedz się więcej o otwartym dostępie w modelu złotej drogi

Dowiedz się więcej o otwartym dostępie w modelu zielonej drogi


Czasopisma z otwartym dostępem

Zobacz przegląd wszystkich wydawanych przez Elsevier czasopism z otwartym dostępem.

Wyświetl listę czasopism z otwartym dostępem w modelu złotej drogi

Otwarte archiwum

Elsevier oferuje bezpłatny dostęp do zarchiwizowanych materiałów w swoich wybranych czasopismach.

Wyświetl listę czasopism Elsevier z otwartym archiwum

Wyszukiwarka czasu trwania embarga

Wyszukiwarka czasu trwania embarga w czasopismach Elsevier.

Poznaj czas trwania embarga

Porozumienia

Elsevier wspólpracuje z instytucjami oraz organizacjami finansujacymi badania naukowe na calym swiecie, pomagajac autorom publikowac w naszych czasopismach zgodnie z wytycznymi fundatorów w kwestii otwartego dostepu.

Zobacz przeglad wszystkich umów

CHORUS

Elsevier jest członkiem-założycielem serwisu CHORUS i wspiera go, zapewniając niedrogą usługę zapewnienia zgodności z regulacjami w zakresie otwartego dostępu.

Czytaj więcej o wspieranych partnerach


Informacje o publikacjach z otwartym dostępem

Niektórych może zaskoczyć, że Elsevier nie tylko publikuje treści z otwartym dostępem, ale jest również drugim największym wydawcą treści z otwartym dostępem.

W tym miejscu rzucamy światło na 5 często nieznanych faktów dotyczących Elsevier i otwartego dostępu.

Dowiedz się więcej

Informacje o publikacjach z otwartym dostępem