Youngsuk „YS” Chi

Przewodniczący Zarządu

YS Chi

Youngsuk „YS” Chi to biznesmen działający na arenie międzynarodowej i lider w sektorze mediów i technologii. Obecnie pracuje w Elsevier i RELX Group, pełniąc kilka różnych funkcji. Na swoim najważniejszym stanowisku, Dyrektora ds. Korporacyjnych i Strategii dla Azji w Grupie RELX, odpowiada za sprawy związane z administracja państwową, komunikację korporacyjną i odpowiedzialność korporacyjną RELX. Jako przewodniczący niewykonawczy Elsevier bezpośrednio współpracuje z rządami, klientami Elsevier i stowarzyszeniami branżowymi na całym świecie.

Niedawno pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców, a także zakończył czteroletnią kadencję prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców. Udzielał się także w wielu komitetach charytatywnych, edukacyjnych i branżowych, między innymi na Uniwersytecie Princeton, na Federalnym i Stanowym Uniwersytecie Południowym, w Koreańsko-Amerykańskiej Fundacji Społecznej i Teatrze McCartera.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego