Simon Helliwell

Wiceprezes i Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych

Simon Helliwell

Simon Helliwell jest Wiceprezesem i Dyrektorem Wykonawczym ds. Personalnych, sprawującym pieczę nad priorytetami kadrowymi w odniesieniu do strategii firmy Elsevier. Jest odpowiedzialny za realizację wszelkich procesów kadrowych, w tym Pozyskiwania Talentów, Rozwoju Talentów, Nagradzania, Projektowania organizacji oraz wsparcia partnerstwa biznesowego. Simon Pracuje w firmie Elsevier od 2007 roku. Piastował przez ten czas różne stanowiska, w tym stanowisko Dyrektora ds. Personalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, lidera wdrożenia funkcjonalnego PeopleSoft, Dyrektora Globalnego działu nagród i Starszego Wiceprezesa działu kadr w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą w Filadelfii. Rozpoczął swoją karierę zawodową jako inżynier w przemyśle petrochemicznym. Później przeszedł na stanowisko operacyjne w przemyśle dóbr konsumpcyjnych, a następnie do działu kadr w sektorze usług finansowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Bath.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego