Mie-Yun Lee

Kierownik personelu

Mie Yun

Mie-Yun Lee dołączyła do Elsevier 8 kwietnia 2019 roku, obejmując stanowisko Kierownika Personelu podlegającego bezpośrednio Dyrektor Generalnej Kumsal Bayazit. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor ds. Produktu w Reed Business Information, gdzie pomagała skoncentrować się na zorientowanym na klienta zarządzaniu produktem i innowacjach.

Jest założycielką BuyerZone, firmy zajmującej się pozyskiwaniem kontaktów do potencjalnych klientów, która została przejęta przez Reed Business Information w 2007.  Swoją karierę zaczynała, pracując jako konsultant strategiczny w zlokalizowanej w Bostonie firmie konsultingowej Corporate Decisions, Inc., stanowiącej obecnie część grupy Oliver Wyman Group.

Studiowała na Uniwersytecie w Yale, gdzie pełniła funkcję redaktora naczelnego uniwersyteckiej gazety codziennej.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego