Lee Rivas

Prezes ds. Zdrowia

Lee Rivas

Lee Rivas jest w Elsevier prezesem odpowiedzialnym za globalną działalność w zakresie opieki zdrowotnej, dostarczanie kompletnego pakietu usług analiz informatycznych szpitalom, ambulatoriom i instytucjom zajmującym się kształceniem pielęgniarek.  Dołączając do spółki matki Elsevier, RELX, w 2006 r. Lee miał szerokie doświadczenie w zakresie danych i analiz w różnych branżach, w tym również w sektorze opieki zdrowotnej. Odgrywał kluczową rolę w budowaniu zasobów obejmujących dane i analizy związane z opieką zdrowotną w firmie LexisNexis Risk Solutions Healthcare, którą nadal kieruje. Wcześniej pełnił funkcję Starszego Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego firmy LexisNexis Risk Solutions Background Screening. Zanim zaczął pracę w RELX, był kierownikiem projektu w McKinsey & Company, wiodącej globalnej firmie doradczej w zakresie strategii. Rozpoczął swoją karierę w Armii Amerykańskiej, gdzie zajmował kilka stanowisk kierowniczych w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Ukończył Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point, gdzie był członkiem korporacji akademickiej Phi Kappa Phi; uzyskał również dyplom magistra zarządzania na Harvard Business School.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego