Kumsal Bayazit

Dyrektor Generalny

Kumsal Bayazit

Kumsal Bayazit została mianowana Dyrektorem Generalnym Elsevier w lutym 2019 r. Od 2004 roku pracowała na różnych stanowiskach w obrębie Grupy RELX Group, w tym ostatnio na stanowisku Prezesa Regionalnego odpowiedzialnego za obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Reed Exhibitions. Zanim dołączyła do Reed Exhibitions w 2016 roku, zajmowała stanowisko Dyrektora Strategicznego Grupy RELX i była odpowiedzialna za rozwój inicjatyw strategicznych, strategię technologiczną i zarządzanie portfolio. Jeszcze wcześniej pracowała na różnych stanowiskach operacyjnych i strategicznych w LexisNexis.

Kumsal przewodniczy również Forum Technologicznemu Grupy RELX i piastuje stanowisko dyrektora niewykonawczego w LSL Property Services plc. Zanim dołączyła do Grupy RELX w 2004 roku, pracowała przez kilka lat w oddziałach Bain & Company w Nowym Jorku, Los Angeles, Johannesburgu i Sydney.

Kumsal uzyskała tytuł MBA na uczelni Harvard Business School i ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego