Gino Ussi

Wiceprezes wykonawczy ds. Sprzedaży Rozwiązań Badawczych

Gino Ussi

Gino uzyskał tytuł magistra zarządzania zmianą w oksfordzkiej Szkole Biznesu Saida, dyplom w dziedzinie strategii zarządzania biznesem w Szkole Biznesu Uniwersytetu w Aston, oraz dyplom w dziedzinie komunikacji marketingowej na Uniwersytecie Witwatersrand.

W lipcu 2014 roku dołączył do Działu Rozwiązań Badawczych w roli Wiceprezesa ds. Sprzedaży Rozwiązań Badawczych. Od listopada 2012 r. do lipca 2014 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego regionem Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej w Elsevier Health Sciences.

Przed dołączeniem do Elsevier pracował w firmie IHS Inc., gdzie był odpowiedzialny za rynek pozaamerykański. Przedtem pełnił funkcję prezesa Global Insight Inc., największej na świecie firmy zajmującej się prognozami gospodarczymi, a wcześniej był dyrektorem generalnym notowanej na londyńskiej giełdzie firmy World Markets Research Center.

Był członkiem zespołu specjalistów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Rozwoju Internetu i Handlu Elektronicznego.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego