QUOSA™

Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania literaturą, które wspiera firmy zajmujące się naukami biologicznymi w organizacji i centralizacji procesu gromadzenia i udostępniania informacji naukowych

Rozpocznij

Wyszukiwanie, organizacja i udostępnianie literatury naukowej

Automatyzacja przepływu zadań związanych z literaturą naukową za pomocą QUOSA PV pozwala na natychmiastowe wyszukanie, wyświetlenie i udostępnienie pełnotekstowych wersji artykułów naukowych. Umożliwia to wykorzystanie informacji naukowej przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów przez eliminację dublowania zakupów.

Dokumenty są przechowywanie i usystematyzowane w centralnym, spełniającym wymogi praw autorskich środowisku chmurowym, dzięki czemu dostęp zdalny jest łatwy i bezpieczny.

Dodatkowo wyszukiwanie w subskrybowanych usługach, w tym Embase, ScienceDirect, PubMed i innych, jest obsługiwane przez QUOSA PV.
Zespołom monitorującym niepożądane działania leków, poszukującym lepiej dostosowanych do swoich potrzeb, szybszych i wydajniejszych metod monitorowania w literaturze medycznej niepożądanych działań leków, narzędzie QUOSA PV umożliwia centralizację, uporządkowanie i automatyzację procesu przeglądania literatury.

Do najważniejszych zalet QUOSA PV należą:

  • aktualne informacje o nowościach: powiadomienia pozwalają pozostawać na bieżąco z produktami, rynkiem i pracami konkurencji,
  • skalowalna centralna biblioteka nauk biologicznych: przechowywanie literatury naukowej w skalowalnym i bezpiecznym środowisku chmurowym,
  • informacje naukowe dostępne z dowolnego miejsca: dostęp do biblioteki nauk biologicznych QUOSA PV można uzyskać za pomocą iPada, komputerów PC i Mac,  • lepsze wykorzystanie istniejących narzędzi: łatwe przeszukiwanie dostępnych serwisów, na przykład Embase, ScienceDirect, PubMed, OvidSP i innych,
  • zarządzanie dużymi ilościami treści: QUOSA PV zapobiega duplikowaniu artykułów w wersji pełnotekstowej, pomagając zapobiec wielokrotnemu kupowaniu tego samego artykułu.

Jak działa QUOSA PV?

QUOSA PV obsługuje wyszukiwanie usług prenumerowanych, oferując scentralizowaną metodę przechowywania i organizacji dokumentów w bezpiecznym, zgodnym z przepisami środowisku chmurowym. Przeznaczony dla zespołów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produkt QUOSA PV poprawia wydajność i zgodność z regulacjami poprzez scentralizowanie odszukiwania w literaturze medycznej informacji o niepożądanych reakcjach na lek oraz automatyzację monitoringu informacji.

Jak działa QUOSA? | Rozwiązania Elsevier