Embase®

Przenieś swoje badania biomedyczne na wyższy poziom przy pomocy najobszerniejszej na świecie bazy danych literatury biomedycznej

Rozpocznij Logowanie do Embase

Uzyskuj dostęp do najważniejszych potrzebnych Ci wyników badań biomedycznych w sposób szybki i dokładny

Opracowywanie leków i prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wymaga szerokiej gamy wszechstronnych, popartych faktami badań skuteczności w zakresie medycyny, leków i urządzeń medycznych.

Embase to bardzo wszechstronna i wielozadaniowa aktualna baza danych biomedycznych.  Zawiera najważniejsze pozycje międzynarodowej literatury biomedycznej od 1947 r. do dnia dzisiejszego. Wszystkie artykuły są szczegółowo indeksowane za pomocą Emtree® - narzędzia do indeksacji Embase bazującego na tezaurusie nauk biomedycznych.  Cała baza danych jest również dostępna na wielu platformach.

Rozpocznij

Embase umożliwia dostęp i przeszukiwanie:


Świętujemy ponad 40 lat wyjątkowej jakości Embase
 • Czasopisma od 1947 r. do dziś
 • Ponad 32 miliony rekordów, w tym tytuły MEDLINE
 • Ponad 8500 czasopism z ponad 95 krajów, w tym tytuły MEDLINE
 • Ponad 2900 indeksowanych czasopism dostępnych tylko w Embase
 • Ponad 1,5 miliona rekordów dodawanych rocznie, średnio ponad 6000 dziennie
 • Ponad 2,3 miliona indeksowanych abstraktów z ponad 7000 konferencji od 2009 r.
 • Indeksowanie pełnotekstowe leków, chorób i danych urządzeń medycznych

Zalecana dla osiągnięcia sukcesu

Platforma Embase zalecana jest przez następujące organy regulacyjne i władze jako narzędzie zachowania świadomości profili bezpieczeństwa oraz dowodów klinicznych i ekonomicznych:

 • Europejska Agencja Leków (EMA) — Wytyczne w sprawie dobrych praktyk w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii (GVP), moduł VI
 • Komisja Europejska — Wytyczne w sprawie oceny klinicznej wyrobów medycznych — MEDDEV 2.7.1 (wer. 4)
 • Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonalenia Opieki (National Institute for Health and Care Excellence — NICE)
 • Podręcznik Systematycznych Przegladów Interwencji Cochrane (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions), wersja 5.1.0

Szybsza i lepsza praca dzięki Embase

Użytkownicy szukający informacji o zdarzeniach niepożądanych związanych z lekami, badaniach skuteczności leków, urządzeniach medycznych czy badaniach biomedycznych dotyczących określonych chorób, znajdują na platformie Embase natychmiastowy dostęp do różnych intuicyjnych narzędzi wyszukiwania, ułatwiających znajdowanie precyzyjnych odpowiedzi na pytania badawcze.

 • Odkrywanie zależności lek-choroba i interakcji leków — poznaj więcej faktów biomedycznych, przeszukując wyczerpujące, istotne i aktualne informacje o badaniach biomedycznych
 • Bardziej wydajne monitorowanie literatury pod kątem informacji o zdarzeniach niepożądanych — zdarzenia niepożądane można dużo łatwiej i szybciej zidentyfikować za pomocą najbardziej wyczerpującej na świecie bazy literatury biomedycznej

Szybsza i lepsza praca dzięki Embase | Elsevier

Co mówią nasi klienci?

„Embase służy jako wyczerpujący zasób wiedzy, którą my, badacze pracujący w różnych lokalizacjach na całym świecie, możemy się dzielić. Pozwala nam zlokalizować i opatrzyć adnotacjami dane mające kluczowe znaczenie dla naszej komunikacji związanej z projektami badawczymi i nowymi propozycjami naukowymi.” Avinash Permraj, pracownik naukowy w Management of Scientific Centers
„Korzystam z Embase, kiedy chcę mieć pewność, że sprawdziłam całą dostępną literaturę naukową na temat danego leku. Używam tej platformy głównie do wyszukiwania informacji związanych z lekami, ponieważ jest to kluczowy obszar zainteresowania moich kolegów.” Marialaura Martinico, dokumentalistka naukowa pracująca w różnych instytutach

Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji osób trzecich lub sposobu ukazywania się treści wydawców w produkcie, należy skontaktować się z zespołem zarządzania relacjami z wydawcami.


Więcej informacji