Elsevier dla redaktorów

Witamy w centrum redaktora — Twoim źródle narzędzi, informacji i wskazówek pomocnych w pracy redaktora Elsevier

Pobierz pakiet Editors' Pack

Systemy przesyłania materiałów

Wszystkie materiały przesyłane do czasopism będą przetwarzane poprzez jeden z naszych systemów przesyłania materiałów online: Editorial Manager, Elsevier Editorial System lub EVISE. Tutaj dowiesz się jak korzystać z systemu i zarządzać przesyłanymi materiałami.

Rola redaktora

Rolą redaktora jest dbanie o zachowanie zgodności materiałów z profilem i renomą czasopisma. Dowiedz się więcej na temat swoich obowiązków oraz innych potencjalnych zadań redaktorskich

Pakiet zasobów nt. etyki wydawniczej

Elsevier wspiera swoich redaktorów w kwestiach związanych z etyką wydawniczą. Pakiet zasobów nt. etyki wydawniczej (Publishing Ethics Resource Kit, PERK) to dostępne online materiały, które pomagają sprawnie podjąć stosowne działania w przypadku naruszenia zasad etyki.

Rady redakcyjne

Większość czasopism i redaktorów korzysta ze wsparcia rad redakcyjnych, które służą merytoryczną radą ekspercką, pomagają przyciągnąć nowych autorów i zwiększyć liczbę składanych materiałów, a także zapewniają pomoc w odniesieniu do recenzji.

Współpraca z autorami i recenzentami

Do obowiązków redaktora należy ścisła współpraca z recenzentami oraz nadzór nad materiałami przesyłanymi przez autorów. W przypadku otrzymania pytań od osób należących do jednej z tych grup lub w celu zgłębienia szczegółów ich zadań i obowiązków, należy skorzystać z Centrum Autora lub Centrum Recenzenta.

Pomoc i kontrakt

W przypadku wątpliwości związanych z pełnioną funkcją redaktora, należy skontaktować się z wydawcą, menedżerem czasopisma lub wejść na stronę centrum wsparcia.

Editorial dashboard banner

Aktualności dla redaktorów

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami w branży, a także z zasadami i inicjatywami, które Cię dotyczą. Będziemy na bieżąco informować Cię o dostępnych usługach i sposobach wsparcia.

Artykuły (w języku angielskim)