Elsevier for Editors

Welcome to the Editor hub – your source of tools, information and guidance to support your work as an Elsevier editor.

Download the Editors' Pack

Systemy przesyłania materiałów

Wszystkie materiały przesyłane do czasopism będą przetwarzane poprzez jeden z naszych systemów przesyłania materiałów online: Editorial Manager, Elsevier Editorial System lub EVISE. Tutaj dowiesz się jak korzystać z systemu i zarządzać przesyłanymi materiałami.

Rola redaktora

Rolą redaktora jest dbanie o zachowanie zgodności materiałów z profilem i renomą czasopisma. Dowiedz się więcej na temat swoich obowiązków oraz innych potencjalnych zadań redaktorskich

Pakiet zasobów nt. etyki wydawniczej

Elsevier wspiera swoich redaktorów w kwestiach związanych z etyką wydawniczą. Pakiet zasobów nt. etyki wydawniczej (Publishing Ethics Resource Kit, PERK) to dostępne online materiały, które pomagają sprawnie podjąć stosowne działania w przypadku naruszenia zasad etyki.

Rady redakcyjne

Większość czasopism i redaktorów korzysta ze wsparcia rad redakcyjnych, które służą merytoryczną radą ekspercką, pomagają przyciągnąć nowych autorów i zwiększyć liczbę składanych materiałów, a także zapewniają pomoc w odniesieniu do recenzji.

Współpraca z autorami i recenzentami

Do obowiązków redaktora należy ścisła współpraca z recenzentami oraz nadzór nad materiałami przesyłanymi przez autorów. W przypadku otrzymania pytań od osób należących do jednej z tych grup lub w celu zgłębienia szczegółów ich zadań i obowiązków, należy skorzystać z Centrum Autora lub Centrum Recenzenta.

Pomoc i kontrakt

W przypadku wątpliwości związanych z pełnioną funkcją redaktora, należy skontaktować się z wydawcą, menedżerem czasopisma lub wejść na stronę centrum wsparcia.

Aktualności dla redaktorów

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami w branży, a także z zasadami i inicjatywami, które Cię dotyczą. Będziemy na bieżąco informować Cię o dostępnych usługach i sposobach wsparcia.

Artykuły (w języku angielskim)