Materiały referencyjne i pomoc w podejmowaniu decyzji

Szybkie, konkretne odpowiedzi, ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznych

Kontakt

Podejmuj szybsze, lepsze decyzje i unikaj błędów

Rozwiązania umożliwiające zarówno poszczególnym osobom, jak i zespołom, szybsze podejmowanie lepszych decyzji i unikanie błędów w placówkach służby zdrowia, a także uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych. Najbardziej kompletne i wiarygodne, poparte faktami informacje z dziedziny medycyny, chirurgii, poszczególnych specjalizacji i pielęgniarstwa oraz informacje o lekach dostępne na wszystkich etapach opieki nad pacjentem.

  • Zapewnia dostęp do najbardziej wszechstronnego w branży zbioru informacji klinicznych, diagnostycznych i farmakologicznych.
  • Ułatwia znalezienie i zastosowanie istotnych wiadomości
  • Pomaga lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom podejmować lepsze decyzje w placówkach opieki zdrowotnej
  • Oferuje wskazówki ekspertów pomocne w podejmowaniu decyzji przez radiologów i patologów

Informacje kliniczne i o lekach

Elsevier pomaga lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom podejmować lepsze decyzje w placówkach opieki zdrowotnej.

ClinicalKey®

ClinicalKey to wyszukiwarka kliniczna, która myśli i działa tak, jak my, ułatwiając wyszukiwanie i zastosowanie istotnych informacji.

Farmakologia kliniczna
zasilana przez ClinicalKey®

Wyczerpująca baza leków ułatwiająca pracownikom służby zdrowia podejmowanie dobrych decyzji dotyczących farmakoterapii.

Wsparcie decyzji diagnostycznych

Nasze oparte na wskazówkach ekspertów rozwiązania wspierające proces podejmowania decyzji w dziedzinie radiologii i patologii.

STATdx

Opracowana przez znakomitych radiologów wszystkich specjalizacji baza STATdx oferuje wyczerpujące i wiarygodne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji

ExpertPath

Opracowana przez znakomitych patologów poszczególnych specjalizacji, oferuje wyczerpujące i wiarygodne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji.

ImmunoQuery

Kompletny, oparty na dowiedzionych faktach system wpierania decyzji w immunohistochemii