Wszystkie rozwiązania cyfrowe Elsevier

Zaloguj się, skontaktuj się z nami lub zamów konsultację.

Niestety, nie ma rozwiązań pasujących do tego słowa kluczowego. Spróbuj ponownie.

A

Szybka ocena wyników referencyjnych instytucji w skali kraju i w odniesieniu do wybranych instytucji


Follow Analiza wyników REF2014

Dostosowane do indywidualnych wymogów analizy, raporty i usługi stanowiące odpowiedź na potrzeby zwi


Follow Analytical Services

C

Skoordynowana opieka obejmująca wszystkie aspekty leczenia


Follow Care Planning

Pozwala najszybciej podejmować najlepsze i najbezpieczniejsze decyzje dotyczące farmakoterapii


Follow Clinical Pharmacology

Wyszukiwarka kliniczna, która ułatwia wyszukiwanie i wykorzystanie istotnych informacji

Follow ClinicalKey

D

W pełni administrowane repozytorium instytucjonalne, publikacje z otwartym dostępem i zintegrowane p

Follow Digital Commons

E

Uzyskuj dostęp i korzystaj z podręczników z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu z każdego miejsca i o


Follow Elsevier eLibrary

Wykorzystuj techniki przetwarzania języka naturalnego (NLP) do pozyskiwania informacji z nieuporządk


Follow Elsevier Fingerprint Engine

Wszechstronne internetowe źródło odpowiedzi na pytania z dziedziny biomedycyny


Follow Embase

Pierwszy wybór w przypadku poważnych badań inżynieryjnych


Follow Engineering Village

Portal internetowy dla studentów i wykładowców pielęgniarstwa i zawodów związanych ze służbą zdrowia


Follow Evolve

Znajdź wyspecjalizowanego naukowca w ciągu kilku minut


Follow Expert Lookup

F

Zarządzanie receptariuszem i przekazywanie informacji


Follow FormChecker | Formulary Management

G

Lepszy sposób gromadzenia wiedzy i analiz geologicznych oraz wsparcie kluczowych decyzji


Follow Geofacets

Zintegrowana baza danych i wyszukiwarka wsparcia klinicznego


Follow Gold Standard Drug Database

K

Aplikacja chmurowa dostarczająca inżynierom odpowiedzi


Follow Knovel

M

Potężne, zgodne ze standardami branżowymi elektroniczne rozwiązanie do przechwytywania danych w test

Follow Macro

Informacje o lekach dla konsumentów


Follow MedCounselor | Patient Medication Information

Wideo nt. farmakoterapii w systemie samokształcenia


Follow MedsOnCue

Umożliwia badaczom organizację bibliografii


Follow Mendeley

N

Mierzy poziom oddziaływania w społeczności poprzez odkrywanie istotnych wzmianek w tysiącach środków


Follow Newsflo

O

Twórz, przeglądaj i zarządzaj zestawami zaleceń we wspólnym środowisku


Follow Order Sets

P

Poznaj mechanizmy chorób i prognozuj potencjalną użyteczność i interakcje leków ze związkami docelow


Follow Pathway Studio

Zapewnienie konsekwentnej, opartej na faktach edukacji pacjenta


Follow Patient Engagement

System zarządzania edukacją w opiece zdrowotnej


Follow Performance Manager

Niespotykany dotychczas dostęp dla badaczy do najlepszych informacji dotyczących opracowania leku


Follow PharmaPendium

Najbardziej precyzyjne rzeczywiste koszty nabycia


Follow Predictive Acquisition Cost

Stawiaj czoła wyzwaniom związanym z jakością i integracją danych


Follow Professional Services

Follow ProspectoRx | Wycena leków w czasie rzeczywistym

Umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, promuje współpracę i optymalizuje oddziaływanie


Follow Pure

Q

Szybsza konsolidacja i udostępnianie literatury naukowej


Follow QUOSA

R

Dostarcza odpowiedzi pomocnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji we wszystkich dziedzinach badawc


Follow Reaxys

S

Odkrywaj i czytaj recenzowane artykuły i książki wydawane przez Elsevier i naszych partnerów


Follow ScienceDirect

Narzędzia do określania, realizacji i oceny optymalnych strategii organizacji badań naukowych


Follow SciVal

Najbardziej wszechstronna baza recenzowanej literatury


Follow Scopus

Spersonalizowana technologia nauki i nauczania cyfrowego przygotowana specjalnie z myślą o edukacji


Follow Sherpath

Utrwalaj i testuj swoją wiedzę poprzez egzaminy ustne i pisemne na podstawie Atlasu Sobotta


Follow Sobotta App

Jutrzejsze badania naukowe już dziś; od 1994 r.


Follow SSRN

Wiodące w branży internetowe rozwiązanie zapewniające wsparcie decyzji diagnostycznych.


Follow STATdx

V

Zaawansowana wiedza na temat opieki zdrowotnej dzięki kompleksowemu zarządzaniu danymi klinicznymi


Follow Veridata