Wszystkie rozwiązania cyfrowe Elsevier

Zaloguj się, skontaktuj się z nami lub zamów konsultację.

Niestety, nie ma rozwiązań pasujących do tego słowa kluczowego. Spróbuj ponownie.

A

Szybka ocena wyników referencyjnych instytucji w skali kraju i w odniesieniu do wybranych instytucji


Follow Analiza wyników REF2014

Utrwalaj i testuj swoją wiedzę poprzez egzaminy ustne i pisemne na podstawie Atlasu Sobotta


Follow Aplikację Sobotta

Aktywne wsparcie decyzji klinicznych i dotyczących ścieżki pacjenta


Follow Arezzo

B

Zintegrowana baza danych i wyszukiwarka wsparcia klinicznego


Follow Baza leków Gold Standard

C

Wyszukiwarka kliniczna, która ułatwia wyszukiwanie i wykorzystanie istotnych informacji

Follow ClinicalKey

Oparte na faktach ścieżki kliniczne, narzędzia wspierające podejmowanie decyzji i dane analityczne p


Follow ClinicalPath

D

Łączy w sobie funkcję w pełni administrowanego repozytorium instytucjonalnego, publikacji z otwartym

Follow Digital Commons

E

Embase to wyczerpująca baza literatury biomedycznej umożliwiająca uzyskanie odpowiedzi na pytania zw


Follow Embase

Wyniki badań naukowych i zasoby z dziedziny inżynierii oraz baza najnowszych czasopism i artykułów —


Follow Engineering Village

Evolve to portal edukacyjny, na którym nauczyciele i studenci przedmiotów związanych z opieką medycz


Follow Evolve

Expert Lookup | Znajdź wyspecjalizowanego naukowca w ciągu kilku minut — wychwytuj konflikty interes


Follow Expert Lookup

F

Najbardziej kompletna i wiarygodna baza informacji o lekach na rynku.


Follow Farmakologia kliniczna

Zarządzanie receptariuszem szpitalnym usprawnia zadania związane z zachowaniem zgodności z przepisam


Follow FormChecker | Zarządzanie receptariuszem

G

Geofacets to rozwiązanie geologiczne zapewniające dostęp do sprawdzonych danych i dające nowe możliw


Follow Geofacets

K

Knovel to rozwiązanie ułatwiające proces podejmowania decyzji i pomagające inżynierom wydajnie rozwi


Follow Knovel

M

Potężne elektroniczne rozwiązanie do przechwytywania danych w testach klinicznych zgodne z standarda

Follow Macro

Informacja o lekach dla konsumentów pomagająca pacjentom zrozumieć schemat stosowania leku i przestr


Follow MedCounselor | Informacja o lekach dla pacjentów

Prezentowane przez VUCA Health filmy dla pacjentów o przyjmowaniu leków pomagają uzyskać wyższy pozi


Follow MedsOnCue

Mendeley pomaga uporządkować swoje badania naukowe, współpracować online z innymi i odkrywać najnows


Follow Mendeley

N

Newsflo monitoruje wzmianki o badaczach, publikacjach, instytutach i sponsorach w wiadomościach poch


Follow Newsflo

O

Firma Elsevier opracowuje rozwiązania kluczowe dla instytucji naukowych i agencji finansujących, wyk


Follow Oprogramowanie Fingerprint Engine firmy Elsevier

P

Pathway Studio to baza danych eksperymentalnych i modeli chorób przydatna w odkrywaniu nowych leków.


Follow Pathway Studio

Performance Manager firmy Elsevier to rozwiązanie do zarządzania kształceniem w opiece zdrowotnej.


Follow Performance Manager

PharmaPendium zapewnia dostęp do w pełni przeszukiwalnych dokumentów związanych z zatwierdzeniem lek


Follow PharmaPendium

Rozwiązanie Planowanie opieki to jedyne w branży rozwiązanie bazujące na systemie EHR łączące ponad


Follow Planowanie opieki

Dokładnie śledzi rzeczywiste koszty nabycia i pomaga w utrzymaniu przejrzystości co do cen leków, wy


Follow Predictive Acquisition Cost

Follow ProspectoRx | Wycena leków w czasie rzeczywistym

Propagowanie rozwiązań bazujących na faktach wspiera strategie badawcze i współpracy instytucji, pro


Follow Pure

Q

QUOSA to wyczerpujące narzędzie do zarządzania literaturą ze scentralizowanym repozytorium literatur


Follow QUOSA

R

Reaxys oferuje najkrótszą ścieżkę dostępu do istotnej literatury i danych chemicznych dla osób zajmu


Follow Reaxys

S

ScienceDirect | Łatwe do znalezienia artykuły z ponad 2500 czasopism i ponad 33 000 książek.


Follow ScienceDirect

SciVal | Szybki i łatwy dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 14000 instytutów badawcz


Follow SciVal

Scopus firmy Elsevier | Sprawdź naszą bazę recenzowanej literatury: czasopisma naukowe, książki i pu


Follow Scopus

Sherpath to spersonalizowany, całkowicie zintegrowany ekosystem firmy Elsevier do cyfrowej nauki i n


Follow Sherpath

SSRN to otwarte repozytorium internetowe wydań wstępnych artykułów poświęconych naukom ścisłym, taki


Follow SSRN

U

Precyzyjna obiektywna analiza efektywności badań naukowych uzyskiwana przez połączenie naszych wysok


Follow Usługi analityczne

Stawiaj czoła wyzwaniom związanym z jakością i integracją danych, stwarzając pole do innowacyjnych o


Follow Usługi profesjonalne

Z

Rozwiązania Elsevier mające na celu zaangażowanie pacjenta, stanowią dla pacjentów rzetelne źródło w


Follow Zaangażowanie pacjenta

Order Sets firmy Elsevier — Oparte na chmurze zarządzanie zestawami zaleceń


Follow Zamów zestawy

e

Uzyskuj dostęp i korzystaj z podręczników z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu z każdego miejsca i o


Follow e-Biblioteka Elsevier