Rozwiązania cyfrowe Elsevier

Sprawdź nasze rozwiązania cyfrowe, które poszerzając możliwości rozwoju wiedzy, dają ogromne możliwości osobom z niej korzystającym.

Usługi analityczne
Dostosowane do wymogów indywidualnych analizy, raporty i usługi stanowią odpowiedź na potrzeby związane z zarządzaniem badaniami naukowymi

Arezzo
Aktywne wsparcie decyzji klinicznych i dotyczących ścieżki pacjenta

Postępy w kardiologii
Internetowe centrum kardiologów i chirurgów sercowo-naczyniowych

Usługi związane z planowaniem opieki i praktyką zawodową
Zintegruj poparte dowodami i skoncentrowane na pacjencie plany opieki bezpośrednio z systemem EHR

e-learning kliniczny
Pewność postępowania dzięki wysokiej jakości kształceniu ustawicznemu

ClinicalKey
Platfirma kliniczna ułatwiająca wyszukiwanie i zastosowanie niezbędnej wiedzy.

ClinicalKey Student
Oferuje wykładowcom i studentom kierunków medycznych wiedzę, której potrzebują.

ClinicalPath
Bardziej klarowna ścieżka do podejmowania decyzji onkologicznych

Farmakologia kliniczna zasilana przez ClinicalKey
Najbardziej wszechstronna i aktualna informacja o lekach poprzez najlepszy w branży, najłatwiejszy w użyciu interfejs.

Umiejętności kliniczne
Normalizacja sposobu nauczania i uczenia się umiejętności klinicznych i praktycznych oraz zarządzania nimi

DentalAdvance.org
Podstawowe źródło informacji z dziedziny stomatologii dla globalnej społeczności osób pracujących w zawodach związanych ze stomatologią

Digital Commons
Łączy w sobie funkcję w pełni administrowanego repozytorium instytucjonalnego, publikacji z otwartym dostępem i zintegrowanych profili kadry

DirectCourse
Internetowy program nauczania mający na celu ułatwienie funkcjonowania w społeczności

Koszty nabycia leków
Najbardziej precyzyjne i rzeczywiste koszty nabycia

Performance Manager firmy Elsevier
Zarządzanie wydajnością i kształceniem

ElsevierAdvantage.com
Dostarcza rozwiązania umożliwiające realizację założeń programu nauczania

Embase
Wszechstronne internetowe źródło odpowiedzi na pytania z dziedziny biomedycyny

EndocrinologyAdvance.com
Centrum diabetologów i endokrynologów oraz bramka do wielu wiodących czasopism

Engineering Village
Pierwszy wybór w przypadku poważnych badań inżynieryjnych

Program Expert Lookup
Znajdowanie wyspecjalizowanego naukowca w ciągu kilku minut

FormChecker
Zarządzanie receptariuszem i komunikacja

Geofacets
Lepszy sposób gromadzenia wiedzy i analiz geologicznych oraz wsparcie kluczowych decyzji

Baza leków Gold Standard
Zintegrowana baza danych i silnik wsparcia klinicznego

HESI
Przenieś na wyższy poziom programy, wskaźniki ocen pozytywnych i wyniki uzyskiwane przez studentów na egzaminach dzięki rozwiązaniu HESI do powtórek i testowania.

Hivebench
Hivebench to elastyczne, łatwe w użyciu rozwiązanie Electronic Lab Notebook dostosowane do przepływu pracy w dziedzinie nauk biologicznych.

IDAdvance.com
Wszechstronny portal dotyczący — między innymi — badań naukowych w dziedzinie immunologii, mikrobiologii, medycyny tropikalnej, pulmonologii, mykologii, farmakologii

Journals Consult
Usługa abonamentowa zapewniająca internetowy dostęp do czasopism klinicznych, medycznych i z zakresu nauki o zdrowiu.

Knovel
Aplikacja chmurowa łącząca informacje techniczne z narzędziami do analiz i wyszukiwania w celu dostarczenia inżynierom odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia

MACRO
Rzetelne elektroniczne rozwiązanie do przechwytywania danych w testach klinicznych zgodne z standardami branżowymi

MEDcounselor
Informacje o lekach dla konsumenta

MedsOnCue
Samoobsługowa edukacja wideo nt. farmakoterapii

Mendeley
Bezpłatny menedżer bibliografii i akademicka sieć społecznościowa

Postępy w neurologii
Pomoc online dla neurologów

Newsflo
Mierzy oddziaływanie naukowca w społeczności poprzez odkrywanie wzmianek o jego badaniach naukowych w dziesiątkach tysięcy środków masowego przekazu

NursingPlus.com
Dostępne jednym kliknięciem zasoby informacji dla pielęgniarek

ObGynAdvance.com
Kanał internetowy dla położników i ginekologów oraz bramka do wielu wiodących czasopism

Order Sets
Umożliwia szybkie przełożenie wiedzy na praktyczne zalecenia

Pageburst
Kolejny rozdział w podręcznikach

Pathway Studio
Pozwala zrozumieć mechanizmy choroby i przewidzieć funkcjonalność i interakcję leków z celem

PharmaPendium
Zapewnia badaczom niespotykany dotychczas dostęp do najlepszych informacji dotyczących opracowania leku

PracticeUpdate®
Istotne treści dostarczane bezpośrednio do komputera, laptopa, tabletu czy smartfona

Predykcyjny koszt nabycia
Stosuje wielowymiarowy model bazujący na analityce predykcyjnej do śledzenia kosztu nabycia leków

ProceduresConsult
Dostęp internetowy do kompletnych informacji o najbardziej powszechnych procedurach wymaganych w dzisiejszych szpitalach

Usługi specjalistyczne
Stawiaj czoła wyzwaniom związanym z jakością i integracją danych, stwarzając możliwość dokonywania innowacyjnych odkryć i podejmowania decyzji bazujących na większej ilości danych.

ProspectoRx
Wycena i analiza leków online w czasie rzeczywistym

Pure
Umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, promuje współpracę, upraszcza prace administracyjne i optymalizuje oddziaływanie

QUOSA
Szybsza konsolidacja i udostępnianie literatury naukowej

Reaxys
Reaxys dostarcza odpowiedzi pomocnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji we wszystkich dziedzinach badawczych związanych z chemią

e-Learning nt. cyklu przychodów
Optymalizacja zarządzania cyklem przychodów

RxPrice Verify
Szybka i prosta weryfikacja cen leków

ScienceDirect
Eksploruj, odkrywaj i czytaj recenzowane artykuły i książki dostępne w Elsevier, w naszych markach wydawniczych oraz we współpracujących z nami towarzystwach naukowych.

SciVal
Narzędzia do określania, realizacji i oceny optymalnych strategii organizacji badań naukowych

Scopus
Najbardziej wszechstronna baza recenzowanej literatury

SimChart
Pomaga studentom stosować informacje zdobyte w sali wykładowej i zdobyć doświadczenie praktyczne w realistycznym, choć kontrolowanym środowisku.

Symulacyjny system nauczania
Bazujące na faktach scenariusze, elektroniczna dokumentacja medyczna i wsparcie dydaktyczne na każdym etapie symulacji

Aplikacja Sobotta Anatomy
Wykorzystaj siłę dydaktyczną kompletnego atlasu anatomii człowieka Sobotta w jednej aplikacji

SSRN
Jutrzejsze badania naukowe już dziś; od 1994 r.

ToxED
Informacje toksykologiczne do wykorzystania w sytuacjach krytycznych

xPharm®
Wszechstronna baza informacji farmakologicznych