R&D Solutions
NA RZECZ PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W BRANŻY CHEMICZNEJ

Dane, analizy i potencjał technologiczny, pomagające osiągnąć komercyjny sukces, zachować bezpieczeństwo i zgodność procesów produkcji z przepisami

Rozpocznij

Zaprojektuj proces opracowania produktu, aby osiągnąć sukces komercyjny, bezpieczeństwo chemiczne i zrównoważony rozwój

Przemysł chemiczny staje przed coraz większymi wymogami prawnymi, a jednocześnie stale wzrasta zapotrzebowanie na wysoce dostosowane do potrzeb wydajne produkty wykonane z nowych materiałów.  Aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości oraz osiągnąć długoterminowy sukces, firmy w tej branży muszą stosować planowanie strategiczne.

Jak pomagamy

R&D Solutions firmy Elsevier dostarczają wyniki badań naukowych i technologie analityczne ułatwiające firmom chemicznym wprowadzanie na rynek osiągających komercyjny sukces nowych związków chemicznych oraz udoskonalanie tych istniejących — a wszystko to przy wydajnym zarządzaniu kosztami, bezpieczeństwem chemicznym i zachowaniu zgodności z przepisami. Reaxys, Knovel, ScienceDirect, i Scopus opierają się na wyjątkowym fundamencie, jakim jest dogłębna wiedza firmy Elsevier w zakresie danych, nauki i technologii.

R&D Solutions dla działów badawczo-rozwojowych w branży chemicznej

R&D Solutions firmy Elsevier umożliwiają chemikom szybsze wybieranie właściwych celów chemicznych i minimalizację ryzyka związanego z wymogami prawnymi odnoszącymi się do procesu opracowania nowych produktów dzięki dostępowi do kluczowych badań naukowych z dziedziny chemii.

R&D Solutions na rzecz doskonalenia procesów produkcji w branży chemicznej

R&D Solutions firmy Elsevier umożliwiają inżynierom produkcji szybsze projektowanie i testowanie produktów oraz szkolenie personelu w celu uzyskania zgodnej z przepisami i wydajnej chemicznej linii produkcyjnej dzięki dostępności danych z zakresu inżynierii chemicznej.

Nasi klienci

Tysiące pracowników naukowych, inżynierów i innych pracowników działów B-R zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie chemii i produkcji chemicznej polegają na naszych innowacyjnych rozwiązaniach. Kto korzysta z naszych usług?

  • 75 ze 100 najlepszych firm chemicznych w 2016 r. w rankingu ICIS
  • 46 z 50 najlepszych globalnych firm chemicznych wybranych przez Chemical & Engineering News
  • 22 z 38 dotychczasowych zdobywców nagród ICIS za innowacje

R&D Solutions firmy Elsevier dla branży chemicznej

Reaxys

Szybki dostęp do interdyscyplinarnego widoku praktycznych, rzeczywistych danych dotyczących właściwości substancji, reakcji, procesów syntezy w celu oceny wczesnej fazy projektu i przejścia od fazy koncepcji do wprowadzenia na rynek przy minimalnym ryzyku finansowym.

Knovel

Stawianie czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i produkcją wyrobów dzięki możliwości dostrzeżenia przydatności substancji do określonych zastosowań i uzyskaniu danych o najlepszych rozwiązaniach istotnych dla branży instalacji rurowych, inżynierii i obróbki chemicznej, oraz pod kątem zgodności z przepisami BHP.

ScienceDirect

Ocena możliwości w zakresie rozwoju procesu opracowania nowych produktów i optymalizacja badań naukowych i metod eksperymentalnych przez zapewnienie widoczności i dogłębnych informacji dotyczących najnowszych odkryć i rozwiązań chemicznych.

Scopus

Wykrywaj tendencje, znajduj partnerów i ekspertów, aby mieć bieżące informacje o najnowszych badaniach naukowych dzięki największej na świecie bazie abstraktów i cytowań recenzowanej literatury wyposażonej w narzędzia do śledzenia, analizowania i wizualizacji wyników badań naukowych.


Więcej informacji (w języku angielskim)