Predictive Acquisition Cost

En kesin doğru edinim maliyetleri

İletişim

Tahmine dayalı analizin ilaç fiyatlandırması üzerindeki etkisi

Glass Box Analytics tarafından geliştirilen Predictive Acquisition Cost (PAC), tahmine dayalı analizlerin gücünü ilaç fiyatlandırmasına tatbik eder. Bağımsız doğrulama testleri PAC'nin gerçek ilaç satın alma maliyetini AWP'ye kıyasla daha etkili şekilde takip ettiğini teyit etmektedir.

Doğruluğu temin edin

Bir ilacın maliyetiyle ilgili çeşitli faktörleri kullanarak (örneğin sektör MAC kıstasları ve yayınlanan fiyat listeleri), PAC satın alım maliyetini fiyatlandırma aktivitesini destekleyebilecek seviyede doğrulukta takip eder.

Yeni bir standardı keşfedin

Mevcut ilaç fiyatlandırma standartlarındaki eksiklikleri kapatarak, PAC uzun vadeli bir ilaç telafi kıstası olarak işlev görebilir. PAC sektör çapında kullanılan bir standart olmak için tüm kriterleri karşılamaktadır:

  • şeffaf, ilaçların gerçek satın alma maliyetleriyle gerçek bir ilişki
  • erişilebilir, ilaç tedarik zincirindeki tüm taraflara dağıtılmak üzere tasarlanmıştır
  • kapsamlı, anket tabanlı satın alma maliyeti henüz toplanmamış olan yeni ilaçlar da dahil olmak üzere markaları ve jenerikleri destekler
  • zamanında, girdi faktörlerinden herhangi birisi değiştiği anda değişir
  • manipülasyona kapalı, dikkatli takip olağan dışı hareketleri veya manipülasyon teşebbüslerini tespit eder
  • basit, yönetim

Harcamayı düşürün

Fiyat değişikliklerinin daha zamanında yapılması için fırsatlar yaratarak ilaç tedarik zincirindeki tüm paydaşların gereksiz harcamalarını kısar; daha doğru bir ilaç satın alma maliyeti takibi yaparak operasyonel verimliliği artırır.

İlişkileri destekleyin

PAC’nin oturmuş fiyatlandırma aralıkları adil ve dengeli fiyatlar ve ödemeler, daha iyi pazarlıklar ve daha güçlü sektör ilişkilerine yol açar.