Predictive Acquisition Cost

Najbardziej precyzyjne i rzeczywiste koszty nabycia

Kontakt

Siła analizy predykcyjnej w wycenie leków

Rozwiązanie Predykcyjny koszt nabycia (PAC) opracowane przez firmę Glass Box Analytics wykorzystuje do wyceny leków siłę analizy predykcyjnej. Niezależne testy poprawności potwierdzają, że PAC konsekwentnie śledzi rzeczywiste koszty nabycia leków i robi to efektywniej niż rozwiązanie Średnia cena hurtowa (AWP).

Gwarantuje dokładność

Wykorzystując w analizie różnie czynniki związane z kosztem leku (na przykład wskaźniki maksymalnych dopuszczalnych cen (MAC) i publikowane ceny leków), rozwiązanie PAC śledzi koszty nabycia z dokładnością umożliwiającą wycenę leków.

Pozwala sprawdzić nowy standard

Eliminując wady istniejących standardów wyceny leków, rozwiązanie PAC może posłużyć jako długoterminowy wskaźnik refundacji cen leków. PAC spełnia wszystkie kryteria, aby stać się standardem dla całej branży:

  • transparentność: rzeczywiste powiązanie z faktycznymi kosztami nabycia leków,
  • dostępność: rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, by mogło być używane przez wszystkie strony należące do farmaceutycznego łańcucha dostaw,
  • wszechstronność: zawiera informacje o lekach poszczególnych producentów i lekach rodzajowych, w tym nowych medykamentach, w odniesieniu do których informacje ankietowe o kosztach nabycia mogły jeszcze nie zostać zebrane,
  • aktualność: analiza jest dostosowywana do każdej zmiany czynników wejściowych,
  • odporność na manipulacje: rzetelny monitoring wykrywa nietypowe ruchy lub próby manipulacji,
  • prostota administrowania.

Redukcja wydatków

Przyczynia się do zmniejszenia wydatków wszystkich interesariuszy w łańcuchu dostaw leków dzięki możliwościom bardziej terminowej korekty cen, zwiększa wydajność operacyjną przez dokładne śledzenie prawdziwych kosztów nabycia leków.

Wspieranie relacji branżowych

Ustalone zakresy wycen PAC prowadzą do uczciwych i wyważonych wycen i refundacji, umożliwiają lepsze negocjacje i zacieśnienie relacji branżowych.