Kadra kierownicza w sektorze zdrowia

Rozwiązania dla całej organizacji przyczyniające się do udoskonalenia opieki

Kontakt

Włącz oparte na faktach treści w proces opieki w swojej placówce

Firma Elsevier zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych w celu udoskonalenia rezultatów leczenia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej.

Opieka oparta na wartościach

Umożliwienie klinicystom szybszego podejmowania lepszych decyzji i uniknięcia błędów w placówkach służby zdrowia dzięki dostępowi do najaktualniejszych i wiarygodnych treści dotyczących medycyny, chirurgii, poszczególnych specjalizacji, pielęgniarstwa i leków.

ClinicalKey®

ClinicalKey to wyszukiwarka kliniczna, która myśli i działa tak, jak my, ułatwiając wyszukiwanie i zastosowanie istotnych informacji.

Farmakologia kliniczna zasilana przez ClinicalKey®

Najwyżej ocenione w raporcie Best in KLAS® 2015/2016 rozwiązanie zapewniające informacje o lekach.

Rozwiązania informacyjne i wspierające proces podejmowania decyzji

Przejrzyj najnowsze rozwiązania, aby podejmować jak najlepsze decyzje w placówce służby zdrowia


Poprawienie wyników leczenia i zmniejszenie zmienności

Promowanie opieki skoncentrowanej na pacjencie poprzez bezpośrednią integrację bazujących na faktach treści z systemem EHR.

Usługi związane z planowaniem opieki i praktyką zawodową

Zintegruj plany opieki bezpośrednio z systemem EHR.

Zestawy zleceń

Szybko przełóż wiedzę na praktyczne zalecenia.

Rozwiązania kliniczne

Dowiedz się, w jaki sposób Elsevier integruje treści bazujące na dowiedzionych faktach z systemem EHR

Dowiedz się więcej


Minimalizacja ponownych przyjęć do szpitala przez zaangażowanie i edukowanie pacjentów

Przekształcenie pacjentów w aktywnych uczestników procesu leczenia dzięki rozwiązaniom i technologiom umożliwiającym ich edukację poprzez dostęp do tych samych źródeł informacji, którym ufają profesjonaliści, i dostarczenie ich w interaktywny i angażujący sposób.

Interaktywna edukacja pacjenta

Edukuj swoich pacjentów, udostępniając im w dowolnym miejscu na świecie interaktywne informacje w odpowiednim formacie, języku i na poziomie wiedzy medycznej umożliwiającym ich najlepsze przyswojenie.

Internetowa biblioteka medyczna

Daj pacjentom możliwość przejęcia kontroli w zakresie dbania o własne zdrowie, zapewniając im dostęp do wyczerpującej internetowej biblioteki zasobów zaaprobowanych przez praktykujących lekarzy.

Rozwiązania zwiększające zaangażowanie pacjenta

Angażuj, edukuj pacjentów i umożliwiaj im odgrywanie aktywnej roli w leczeniu.

Dowiedz się więcej


Analiza biznesowa — zaangażowanie pacjenta

Lekarz naczelny, Peter Edelstein, doktor nauk medycznych, FACS, FASCRS, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat znaczenia strategii angażowania pacjenta przez placówki ochrony zdrowia.

Obejrzyj film


Poszerzanie kompetencji i umiejętności zespołu opieki

Rozwijanie i utrzymywanie wydajnego, wysoce produktywnego zespołu przez wykorzystywanie zarządzania efektywnością, rozwój osobisty, szkolenia w zakresie umiejętności i stosowanie narzędzi umożliwiających nabywanie wiedzy.

Umiejętności kliniczne

Standaryzacja, pomiar i znajomość dokumentów dzięki ponad 1300 bazujących na dowodach umiejętności i solidnemu zarządzaniu kompetencjami.

e-learning kliniczny

Bardziej spójne i lepsze wyniki leczenia, dostarczając treści służące edukacji klinicznej.

Rozwiązania do kształcenia i zarządzania kompetencjami

Zagwarantuj, że personel posiada umiejętności i wiedzę pozwalające utrzymać wysoką jakość opieki.

Dowiedz się więcej


Zmniejszenie liczby błędów w farmakoterapii oraz odkrywanie niedrogich i wysokiej jakości alternatywnych rozwiązań dla pacjentów

Umożliwienie podejmowania dobrych, efektywnych i precyzyjnych decyzji dotyczących leków oraz identyfikacja, analiza i test porównawczy optymalnych dostępnych leków alternatywnych.

Baza leków Gold Standard

Najbardziej aktualna, dokładna i zaawansowana technologicznie baza leków i rozwiązanie ułatwiające podejmowanie decyzji farmakoterapeutycznych, które można zintegrować z systemem opieki zdrowotnej i aplikacjami.

Wycena i analiza leków

Oferowane przez nas najnowocześniejsze narzędzia do informowania o kosztach i zarządzania receptariuszem pomagają podejmować dobre pod względem ekonomicznym decyzje dotyczące alternatywnych kuracji lekami, wyceniać leki itp.

Rozwiązania dostarczające informacje o lekach

Poprawa bezpieczeństwa, redukcja kosztów i zachowanie zgodności z przepisami

Dowiedz się więcej


Więcej informacji (w języku angielskim)