PharmaPendium®

Kritik ilaç geliştirme kararlarını bilinçli bir şekilde almak için tam arama yapılabilen ilaç onay belgeleri ve verileri

Başlayın PharmaPendium'a giriş yapın

En iyi ilaç geliştirme stratejisini belirlemek için ileriye bakın


İlaç adaylarına düzenleyici merci onayı alma yolunda zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Başarılı bir ilaç geliştirmek için bu zorlukların mümkün olduğunca erken tahmin edilmesi gerekir.

Farmakokinetik ve deneysel verilerin doğrulanması, in vitro ve in vivo çalışmaların tercümesinde türlere özel sorunları belirlemek, potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerini tahmin etmek ve düzenlemeyle ilgili sorunları en iyi şekilde önlemek için klinik deneme çalışmaları tasarlamak için karşılaştırmalı ve güncel bilgileri gereklidir.

Arama yapılabilir FDA/EMA ilaç onay belgeleri ve karşılaştırmalı ilaç güvenliği, farmakokinetik, etkinlik metabolize edici enzim ve taşıyıcı verileri ile, PharmaPendium size şu konularda yardımcı olur:

En iyi ilaç geliştirme stratejisini belirlemek için ileriye bakın - PharmaPendium | Elsevier Çözümleri

  • İlaç adayınızın toksisitesi için daha iyi risk değerlendirmesi
  • İlaç adayınızın PK parametreleri ve özelliklerinin detaylı değerlendirmeleri
  • Kullanılacak en iyi hayvan modelinin ve sonuçların klinik hale nasıl geleceğinin daha iyi değerlendirmesi
  • Potansiyel ilaç-ilaç etkileşim risklerinin hızlı değerlendirmesi
  • Düzenleyici mercilere başarılı başvuruda bulunma konusunda daha yüksek şans
  • Numune boyutu, birincil/ikincil bitiş noktası ve çalışma tasarımı seçimlerinin optimize edilmesiyle daha iyi klinik deneme tasarımları

Ruhsatlandırma ile ilgili bilgiler parmak uçlarınızda

Kapsamlı ilaç güvenliği bilgileri, ilaç metabolizması, klinik etkinlik verileri ve ilaç onay belgelerine erişim araştırmacıların kritik preklinik sorulara yanıt verebilmesine yardımcı olur ve ilaç geliştirme kararlarının daha güvenli alınmasını sağlar. PharmaPendium karşılaştırmalı mevzuat tabanlı kanıtları tek bir veritabanı içinde sağlayarak, piyasaya sürme öncesi ve sonrasındaki kritik ilaç güvenliği faaliyetleri hakkında bilgi sağar. Tam arama yapılabilir FDA ve EMA mevzuat bilgileri, Advers Etki Raporları ve FDA Danışma Komitesi toplantılarının yanı sıra, benzersiz FAERs arama özellikleri ve özet farmakokinetik, etkinlik, güvenlik ve metabolize edici enzim ve taşıyıcı verileri sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • PV raporlama gerekliliklerini artırmak için piyasaya çıkış sonrası güvenlik verilerini bulmak ve dışarı aktarmak
  • Piyasaya çıkış sonrası ortaya çıkan güvenlik sinyalleri ve ilaç-ilaç etkileşim endişelerini belirlemek
  • Daha etkili risk yönetimi stratejileri oluşturmak için ilaç-ilaç etkileşimlerini öngörmek
  • Hem klinik çalışmalar hem de piyasaya çıkış sonrasındaki potansiyel güvenlik risklerini öngörmek

DDI riskinin kapsamlı değerlendirmesi

İlaç-ilaç etkileşimleri (DDI'ler) ciddi yan etkilere yol açabilir ve onay reddine, kısıtlamalar getirilmesine, piyasadan çekmeye ve bazı ekstrem durumlarda ölümlere yol açmıştır. DDI'lerin risklerini belirlemek ve değerlendirmek hasta güvenliğinin sağlanması ve kapsamlı bir risk yönetimi stratejisi oluşturulması için ilaç geliştirme esnasındaki önceliklerden birisidir.

Translasyonal ve klinik araştırma

Faz II etkinlikle ilgili klinik deneme başarısızlık oranları %57'ye kadar çıkabilmekte ve ilaç şirketlerini sonuçlarını iyileştirme çabalarında bulunmaya itmektedir. Klinik denemelerin karmaşıklığı ve maliyeti arttıkça, ilaç adayı etkinliğini ve etkinlik emsallerini hesaba katan optimize edilmiş çalışma tasarımları riskleri azaltmak için vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir.

Embase ile birlikte kullanılabilirlik


PharmaPendium ve Embase, risk yönetimi stratejiniz için daha iyi girdiler oluşturan pürüzlerden arındırılmış ve kapsamlı bilgiler sağlamak için birlikte çalışır. PharmaPendium'da bir ilaç aranması Embase'de de eş bir arama yapılmasını ve biyomedikal literatürden ilgili bilgilere erişim bağlantısı verilmesini tetikler.

Müşterilerimiz neler söylüyor

İlaç-İlaç Etkileşim Risklerinin Kapsamlı Değerlendirmesini Sağlamak - PharmaPendium | Elsevier
"Haftalarca veri toplayıp daha sonra bunları standardize etmek yerine, artık PharmaPendium'da yarım gün harcamamız yetiyor." Dr. Kevin Lustig, The Assay Depot Inc. Başkanı ve CEO'su  
Vaka çalışmasını okuyun (İngilizce)
"Bulduğunuz verilere güvenebilirseniz daha iyi risk azaltma stratejilerine sahip olabilirsiniz. Ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, o kadar bilinçli kararlar alabilirsiniz.... PharmaPendium daha iyi, daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor." Uzman, önemli bir ilaç şirketi
"[PharmaPendium], özellikle FDA ve EMA için ruhsatlandırma başvurusu paketleri hazırlarken, kararlarını dayandırdıkları bilgileri görmek açısından çok faydalı." Laura Newman, Bilim İnsanı

Üçüncü taraf lisanslama veya yayıncıların içeriklerinin üründe nasıl göründüğü hakkında sorularınız varsa lütfen Yayıncılık İlişkileri Yönetim ekibiyle temasa geçin.