Arezzo

Hastalara özel yollar için aktif klinik karar desteği

İletişim

Arezzo, hasta ve nüfus seviyesinde kişiselleştirilmiş bakım sağlanmasına destek olan aktif bir klinik karar destek ve yöntem teknolojisidir.

Teknoloji Seviye 3 "aktif" klinik kuralların yazımını ve uygulanmasını desteklemektedir.

Arezzo çözümleri

Klinik bakım sistemlerine entegre edildiğinde, Arezzo kanıt tabanlı kuralları hasta ve hastalık bilgileriyle eşleştirir ve dinamik olarak hasta için bakımının o aşamasına özel  en iyi uygulama tedavi seçeneklerini değerlendirir.

Arezzo kullanıcıları

  • Temel Bakım Kuruluşları
  • Akut Bakım Kuruluşları
  • Kamu Sektörü Sağlık Kuruluşları
  • Özel Sektör Sağlık Kuruluşları
  • Sağlık Sigortası Şirketleri
  • Mesul Bakım Kuruluşları
  • Sağlık Çözümü Satıcıları

Avantajlar

Arezzo sağlık hizmetlerinin gelecekte Ulusal Sağlık kuruluşları tarafından nasıl sağlanacağının temellerini atmaktadır. Kişisel sağlık kayıtları, ilaç rejimanları, klinik kodlamalardan gelen verilerin toplandığı Arezzo özellikli tıbbi kuralların kullanılması şu konularda yardımcı olabilir:

  • Klinik tabanlı çağrı merkezlerinde maliyetlerin azaltılması ve hizmetin iyileştirilmesi
  • Hastaların evde kronik durumların yönetimiyle desteklenmesi veya
  • Kanser gibi hastalıkların erken tespit edilmesi.