Ar-Ge Çözümleri
PETROL ve GAZ için

Petrol ve gaz sektörü için verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren yenilikçi çözümler ve veriler

Başlayın

Dalgalanan bir piyasada daha verimli, etkili ve üretken olmak

Petrol ve gaz şirketleri petrol fiyatlarındaki dramatik düşüşten, maliyetleri ve riskleri büyük oranda azaltma ihtiyacına kadar pek çok konuda önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor ve gittikçe sıkılaşan emisyon ve çevre standartlarına da uyum sağlamaları gerekiyor.

Nasıl yardımcı oluyoruz

Elsevier Ar-Ge Çözümleri değer zincirinin değişik halkalarında çalışan bilim insanları ve mühendislere daha etkili ve verimli çalışarak toplam maliyeti düşürmek için daha iyi kararlar almaları, yeni teknolojiler belirlemeleri ve/veya geliştirmeleri ve mevcut süreçleri optimize etmelerini sağlayan çeşitli çözümler sunmaktadır. Geofacets, Knovel, ScienceDirect ve Scopus gibi karar destek çözümlerinin, Elsevier'in veri, bilim ve teknoloji alanlarındaki derin tecrübesinin oluşturduğu benzersiz temelden güç alarak araştırmalarınızı nasıl ilerletebileceğinizi öğrenin.

Arama ve üretim için Ar-Ge Çözümleri

Arama ekiplerine riski azaltan, tavsiyeleri artıran ve nihayetinde arama stratejilerini ve başarı oranlarını iyileştiren daha etkili yorumlamalar yapmalarında destek oluruz. En son mühendislik araştırmaları ve teknolojilerine erişim sağlamak suretiyle, petrol mühendislerinin geliştirme ve üretimi optimize etmesini sağlıyor; sağlık ve güvenlik risklerini sınırlandırıyor ve sahaların karlılığına katkıda bulunuyoruz.

Rafinasyon ve petrokimya için Ar-ge Çözümleri

Rafineriler ve petrokimya tesislerinde çalışan mühendisler için bilimsel, teknik ve mühendislik bilgilerine emsalsiz erişim sağlarız. Bu üretimin optimize edilmesine, bakım sebebiyle meydana gelen çalışmama sürelerinin azaltılmasına ve sağlık, çevre ve güvenlik düzenlemelerine uyulmasına yardımcı olur.


Müşterilerimiz

Arama, üretim, rafinasyon ve petrokimya alanlarında çalışan binlerce araştırmacı ve diğer petrol ve gaz Ar-Ge uzmanı. Kime hizmet ediyoruz:

  • Fortune 500 Petrol ve Gaz şirketlerinin %60'ı (gelire göre)
  • Forbes En iyi 25 Küresel Arama ve Üretim Şirketinin %65'i (günlük varil eşdeğer varil petrol üretimine göre)
  • En İyi Entegre Petrol Şirketlerinin %65'i (Platts En iyi 250 Küresel Enerji Derecelendirmesi)
  • En iyi Petrol ve Gaz Rafinasyon ve Pazarlama Şirketi (Platts En İyi 250 Küresel Enerji Derecelendirmesi)

Elsevier'in petrol ve gaz için Ar-Ge Çözümleri

Geofacets

Geofacets kullanıcılara GIS projelerine kolaylıkla entegre edilebilen yayınlanmış bilimsel haritaların, rakamların (örn. sismik profiller, kesitler, vb) ve tabloların erişim sağlayarak petrol ve gaz şirketlerinin arama ve üretim fırsatlarını ve olasılıklarını daha güvenli bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.

Knovel

Knovel projelerin daha fazla etkinlik ve kesinlik ile geliştirilmesi ve yönetilmesi için mühendislere teknik referans materyaller ve etkileşimli araçlara erişme fırsatı vererek petrol ve gaz şirketlerinin riskleri minimize etmesine ve üretimi maksimize etmesine yardımcı olur.

ScienceDirect

Elsevier'in en önemli bilgi çözümü olan ScienceDirect, yüksek çözünürlüklü yüzey altı görüntüleri, karbon yakalama ve depolama ve kataliz gibi en son modern teknolojik gelişmeleri sağlamak suretiyle, petrol ve gaz şirketlerinin araştırmalarını hızlandırmalarını ve bilgi ufuklarını genişletmelerini sağlar.

Scopus

Dünyanın en büyük hakem denetimli literatür özet ve atıf veritabanı olan Scopus, araştırmacıların arama konusu veya coğrafi bölgeye göre en iyi uzmanları bulmasını ve sektör liderleri tarafından geliştirilen ve patenti alınan en önemli delme ve tamamlama teknolojilerini belirlemesini sağlayarak, petrol ve gaz şirketlerinin keşifler ve yeniliklere destek olmasına yardımcı olur.