Hemşireler

Ekibinizi geliştirin ve destekleyin

İletişim

Tutarlı bakım sağlanması için hemşirelere destek olmak

Elsevier güçlü yetkinlik yönetimi, bakım planlaması ve hasta katılımı çözümleriyle işbirliğine dayalı, hasta merkezli bakımı teşvik etmektedir.

Değer odaklı bakıma destek olun

En eksiksiz ve güvenilir kanıta dayalı içeriklere eğitim sağlayarak, hemşirelere bakım noktasında daha hızlı, daha iyi kararlar almaları konusunda destek olun.

Hemşirelik için ClinicalKey

ClinicalKey, hemşirelik tavsiyeleriyle birlikte hemşirelik monogramları, uygulama kılavuz ilkeleri ve temel önlemler sağlar.

ClinicalKey desteğiyle Klinik Farmakoloji

2015/2016 Best in KLAS® Raporunda en yüksek puanı alan ilaç referansı

Hastalarınızın sağlığı üzerinde hemen bir etki yaratın

Bakım ekibinizin hastalarınızla nasıl anlamlı bağlantılar kurabileceğini öğrenin.

İletişim

Hasta sonuçlarını iyileştirin ve değişkenliği azaltın

Güvenilir ve kapsamlı içerikleri doğrudan EHR'nize entegre ederek hasta merkezli bakımı destekleyin.

Bakım planlaması

Bakım planlarınızı doğrudan EHR'nize entegre edin.

Profesyonel uygulama hizmetleri (İngilizce)

Deneyimli sağlık uzmanları sonuçların iyileştirilmesine odaklanan bir kültür oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Bakım ekibinin yetkinlik ve becerilerini artırın

Öğrenme ve yetkinlik yönetim araçlarıyla yüksek performanslı bir ekip kurun ve muhafaza edin.

Klinik beceriler

1.300'ün üzerinde kanıt tabanlı beceri ve sağlam yetkinlik yönetimiyle bilgiyi standartlaştırın, ölçün ve belgeleyin.

Klinik e-Öğrenme

Klinik eğitim içeriklerinin sağlanması aracılığıyla bakım tutarlılığını destekleyin ve hasta sonuçlarını iyileştirin.

Evde sağlık bakımı

Evde sağlık bakımı hemşireleri ve diğer klinisyenlerin en çok ihtiyaç duyduğu, e-öğrenme kursları, yetkinlik yönetimi, ilaç bilgileri ve hasta eğitimi gibi bilgilere erişin.

Elsevier Hemşirelik Süiti

Elsevier kuruluşunuz çapında bilgili standartlaştırmak için hemşirelere güçlü öğrenme ve yetkinlik yönetimi çözümleriyle destek olur.

Daha fazla bilgi

Hastalara destek olun, katılımlarını sağlayın ve eğitim verin

Etkileşimli ve ilgi çekici biçimde sağlanan, sizin de güvendiğiniz kanıt tabanlı bilgilerle onları eğiten ve destek olan çözümler ve teknolojilerle hastaları kendi bakımlarının aktif katılımcıları haline getirin.

Etkileşimli hasta eğitimi

Etkileşimli bilgileri en iyi öğrendikleri formatta, dilde ve sağlık okuryazarlığı seviyesinde, her nerede olurlarsa olsun onlarla paylaşarak hastalarınızı eğitin.

Online sağlık kütüphanesi

Kapsamlı bir klinisyen onaylı kaynak çevrimiçi kütüphanesiyle hastalarınıza sağlıklarının kontrolünü ellerine almaları için destek olun.

İlaç hasta eğitimi

Hastaların ilaçları uygun biçimde kullanmak için ihtiyaç duydukları ilaç bilgilerini alması için hastalara destek olun ve katılımlarını sağlayın.