Bilim ve toplum

Araştırmaların okunmasından, çığır açan son yeniliklerin tartışılmasına kadar, bilim, tıp ve teknoloji ile toplum arasındaki iletişimin artırılması toplumun sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesine yardımcı olabilir. Elsevier güvenilir içeriğin hem uzmanlar hem de daha geniş kitlelere iletilmesi ve tercüme edilmesini sağlayarak bu süreçte rol oynamaktadır. Elsevier ayrıca Araştırma Bütünlüğünün desteklenmesiyle de ilgilenmektedir.

Erişim

Gündelik olarak kitaplarımız ya da dergilerimizde yayınlanmış içerikleri kullanan araştırmacılar ve öğrencilerden, tedavisi hakkında kritik bilgilere ihtiyaç duyan hastalara kadar, Elsevier'in herkesin ihtiyaç duydukları önemli bilgilere erişebilmesini sağlayan çeşitli erişim seçenekleri bulunmaktadır. Önemli programlarımızdan bazıları:

Erişim programlarının tam listesini görün

Acil durumlarda erişim sağlanması

Küresel krizler, hastalıklar ve doğal afetler olduğunda, Elsevier tıbbi araştırmalara, çevrimiçi araçlara ve acil durumlarla ilgili uzmanların tavsiyelerine ücretsiz erişim sağlayan özel kaynak merkezleri geliştirir. Kaynak merkezleri sağlık uzmanları, kütüphaneciler, araştırmacılar ve halk için geliştirilmektedir. Merkezlerimiz arasında şunlar yer alır:

Ayrıca sağlık profesyonelleri, kütüphaneciler ve afetlerden etkilenen halkın tam metin makalelere geçici ücretsiz erişimini sağlamak için Acil Durum Erişim İnisiyatifi üzerinde ABD Ulusal Tıp Kütüphanesiyle ortaklık yapmaktayız. 2010 Haiti depreminde ve takip eden kolera salgınında, Pakistan'daki selde (2010), Japonya'da Fukushima depremi ve tsunamisinde (2011), Filipinler Haiyan'daki tayfunda (2013) ve Ebola krizinde (2014) erişim açılmıştır.

Bilim okuryazarlığı

Elsevier'in işinin bir parçası da, hem uzmanlar hem de diğer kitlelere araştırmaları yaymak ve bilim konusundaki anlayışlarını artırmaktır. Programlarımız şunları içermektedir:

  • AudioSlides: Elsevier dergileri yazarlara araştırmalarını kendi kelimeleriyle açıklayan kısa bir webcast tarzı sesli sunum gönderme seçeneği sunmaktadır. Bu sunumlar ScienceDirect aracılığıyla herkese ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
  • Elsevier Connect: Çevrimiçi topluluğumuz ve haber sitemiz bilim, teknoloji ve Elsevier dergilerinde yayınlanan sağlık araştırma makaleleriyle ilgili haber hikayeleri yayınlamaktadır. Yayına başlamasından bu yana, toplamda aylık ortalama 160.000 ziyaretçiye ulaşan ve 220.000'den fazla görüntülenen 1000'in üzerinde hikaye yayınlanmıştır.
  • Science & People: En son bilim, teknoloji ve tıp araştırmalarını tartışmaları için araştırmacılar ve halktan konuya ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve Elsevier tarafından düzenlenen bir dizi etkinliktir. Etkinlikler yerel ortaklarla beraber düzenlenmekte ve araştırmaların topluma tanıtılmasına yardımcı olmaktadır.
  • Araştırmaların medya tanıtımı: Gazeteciler bilimi kamuoyu için anlaşılabilir hale çevirmekte uzmandır. Elsevier, araştırmaların hikayelerinin yazılmasına yardımcı olmak ve en son araştırmaları basın bültenleri ve gazetecilere yönelik Öne Çıkan Araştırmalar bölümümüz vasıtasıyla tanıtmak için medyaya ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Ortaklıklar

Pint of Science

Pint of Science, bilime eğlenceli, ilgi çekici ve yaklaşılabilir bir biçimde ışık tutma amacı taşıyan küresel bir inisiyatiftir. Bilimi laboratuvardan çıkarıp publar ve barlara taşımaktadır. Deneyimli, kariyerinin başında ve profesyonel olmayan araştırmacılara, meslektaşları ve kamuoyuyla bilgi alışverişi yapabilmeleri için bir platform sağlamaktadır; türlü türlü insanlardan geri bildirimler almakta, uzman olmayanların bakış açılarını dinlemekte ve çalışmaları için laboratuvar dışında ilgi toplamaktadırlar.

Elsevier, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya ve ABD'deki etkinliklere destek olmak suretiyle Pint of Science festivalinin aktif bir ortağı, sponsoru ve destekçisi olmuştur.

Wikipedia Kütüphanesinin Erişim Bağışlama Programı

Wikipedia Kütüphanesinin Erişim Bağışlama Programına katkı sağlayan bir yayıncı olarak, Elsevier en iyi Wikipedia editörlerine ücretsiz ScienceDirect erişimi sağlamaktadır. Bu sayede editörler konuları araştırmakta, makaleleri düzenlemekte ve Wikipedia'da güvenilir kaynaklardan alıntı yapmakta, böylelikle de ansiklopediyi geliştirmekte ve kamuoyuna en iyi kalite bilgiyi sağlayabilmektedir.

REISearch

2014 başında hayata geçirilen REISearch, sorumlu ve bilgili çok paydaşlı münazaralar oluşturma amacı taşıyan ve Avrupa Komisyonuyla ortak finanse edilen bir projedir. Bu inisiyatifin amacı, bilim, toplum, medya ve karar alıcılar arasındaki iletişim eksikliklerini gidererek Avrupa vatandaşlarının kilit toplumsal konularla ilgili görüşlerini ve karşılaştıkları engelleri daha iyi anlayacak kanıtlar bulmaktır; Elsevier bu inisiyatifin aktif bir destekçisidir.

Sense About Science

Kamuoyunda bilimle ilgili yapılan tartışmaların ön planında kanıtların yer almasını sağlamak ve bilimsel olmayan yanlış bilgileri düzeltmek için bilim insanları, gazeteciler ve diğer kişilerle birlikte çalışarak kamuoyunun bilimi anlayışını geliştirmeyi amaçlayan Birleşik Krallık merkezli bir hayır kuruluşudur.

Elsevier 2006'dan bu yana SAS ile ortaklık yapmaktadır. Bu ortaklık vasıtasıyla eşsiz bir etkinlik ve yayın programı, gazeteciler, karar alıcılar ve toplumda hakem denetiminin anlaşılmasını sağlamak ve kariyerlerine yeni başlamış araştırmacıları dünyanın her yanındaki kamusal müzakerelerde bilimin savunuculuğunu yapmaya teşvik etmek için çalışmıştır.

The Science Media Centre

Bağımsız bir hayır kurumu olan SMC, bilim insanlarının kamusal müzakereyi ve kamunun bilime karşı tutumunu etkileyen hikayelere daha hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek, medyanın bilimsel konuları ele alma şekli üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini düşünmektedir. Amaçları, kamunun ve karar alıcıların yararına, özellikle en çok kafa karışıklığı ve yanlış bilgilendirmenin olduğu tartışmalı ve manşetleri kaplayan hikayelerde, medya vasıtasıyla bilim ve mühendislik hakkında doğru ve kanıta dayalı bilgiler sağlamaktır.

Elsevier 2006 yılından bu yana SMC'ye gururla destek olmaktadır.

White City Maker Challenge Programı, Imperial College London

Imperial College London, Londra çevresindeki geri kalmış kentsel topluluklarda yaşayan 100'den fazla genç insanın gelecek neslin "üreticileri" ve girişimcileri olmasını desteklemek için bir program oluşturmuştur. The Maker Challenge Programı, 14-18 yaş arasındaki çocukların bilim, mühendislik ve tasarım konularıyla ilgilenmesini sağlamaktadır. Imperial’ın White City Kampüsünde, dünyanın en iyi 10 üniversitesinin çalışanları ve öğrencilerinin desteği ve uzmanlığıyla özel bir üretim alanında etkinlikler ve atölyeler düzenlenecektir.

Elsevier Foundation sağladığı üç yıllık hibeyle programın en önemli destekçilerindendir.

VALERIE Araştırma Projesi, Wageningen Üniversitesi- Hollanda

Araştırmaların, tüm dünyada gıda talebinin artmasından kaynaklanan zorlukların üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oyması şarttır. AB fonları ve ulusal fonlar tarafından finanse edilen pek çok tarım ve ormancılık projesi mükemmel sonuçlar sağlamaktadır, ama bu sonuçların çiftçilik uygulamalarına dönüştürülmesi sınırlı kalmaktadır. Wageningen Üniversitesi tarafından desteklenen Valerie Araştırma Projesinin amacı, deneysel bilgiyi saha uygulamasıyla bütünleştirerek, yani bilimi Hollanda'daki çiftçilere taşıyarak, yeniliklere fırsat vermektir.

Elsevier, veritabanı geliştirilmesine destek olmak ve tarım ve ormancılık disiplinlerindeki önemli dergilere ücretsiz erişim sunmak suretiyle bu projeye gururla katkı sağlamaktadır. Bu içerikler doğrudan çiftçiler için bir bilgi portalı işlevi görecek ola “ask-Valerie.eu” arama motoruna eklenecektir.

Erişilebilirlik ortaklıkları

Elsevier erişilebilir bir yayıncıdır ve hem kitaplar hem de dergi makalelerinin erişilebilirliğini daha da artırmak için çeşitli kuruluşlarla ortaklık yapmaktadır. Bu ortaklıklar arasında Load2Learn ve Bookshare yer almaktadır.

Elsevier ayrıca dünya çapında erişilebilir formattaki (braille, sesli veya büyük harfle basılmış) kitapların sayısını artırma ve körler, görme engelliler ya da basılı kitapları okuma konusunda başka engellere sahip olanlar tarafından erişilebilmelerini sağlama amacına sahip olan Accesible Books Consortium'un (ABC - Erişilebilir Kitaplar Konsorsiyomu)) kurucu üyelerindendir. World Intellectual Property Organization (WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yönetilen ve fikir savunuculuğu kuruluşları, yazarlar, kütüphaneler ve yayıncıları da bünyesinde barındıran kapsamlı bir ortaklık kuruluşudur.

Araştırma doğruluğu

Elsevier, doğru tasarım metodolojisinden etik makale gönderimine, doğru yayın denetimine ve araştırma verilerinin yeniden kullanım için kullanıma açılmasına kadar uzanan konularda araştırma camiasının araştırmaların doğruluğunu artırma amacını paylaşmaktadır.