Reaxys®

Reaxys pozwala wyszukać literaturę, właściwości związków chemicznych oraz dane na temat reakcji chemicznych szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Rozpocznij Logowanie do Reaxys

Obierz najkrótszą drogę od pytania do odpowiedzi w dziedzinie chemii

Platforma Reaxys oferuje bardzo intuicyjny interfejs i niezawodną bazę danych. Ułatwia wiodącym chemikom wyszukiwanie ważnej dla nich literatury, informacji o patentach, właściwościach związków chemicznych i eksperymentalnych procedurach w o połowę krótszym czasie.

Reaxys — platforma zaprogramowana w celu wsparcia pełnego spektrum badań naukowych z dziedziny chemii, w tym badań nad nowymi lekami, BHP, materiałami. Każdego naukowca, od nowicjusza po eksperta, stawia na najkrótszej drodze do uzyskania odpowiedzi.

Dając ogromne możliwości wyszukiwania i natychmiastowy dostęp do fachowo przefiltrowanych danych chemicznych, przydaje się chemikom i badaczom do:

  • odkrywać struktury, właściwości i reakcje chemiczne,
  • łatwo znajdować istotną literaturę i patenty chemiczne,
  • konstruować kwerendy za pomocą sprawnych i intuicyjnych interfejsów,
  • oceniać opcje zakupu i syntezy związków chemicznych,
  • udostępniać dane badawcze w obrębie organizacji/instytucji i poza nią,
  • porównywać dane eksperymentalne pozyskane we własnym zakresie z publikowanymi.

Skróć o połowę czas rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny chemii dzięki Reaxys


Osoby korzystające z Reaxys 4:51 godz.    
Osoby korzystające z wiodącego konkurencyjnego rozwiązania 11:00 godz.    
Osoby korzystające z wszystkich innych rozwiązań 13:09 godz.   
Źródło: Na podstawie wyników ok. 1700 uczestników rozwiązujących ten sam zestaw problemów badawczych podczas ChemSearch Challenge w 2015 r.  Podano czasy średnie (minuty i sekundy).

Dzięki Reaxys skomplikowane i nieefektywne badania naukowe zastępuje swoboda odkrywania i innowacji oraz postęp w badaniach naukowych w dziedzinie chemii.

Reaxys przydaje się organizacjom, ponieważ pomaga chemikom:

  • Szybciej pracować: Kiedy prawie 1700 uczestników współzawodniczyło w 2015 r. w rozwiązywaniu tego samego zestawu problemów badawczych z dziedziny chemii podczas ChemSearch Challenge, wielotygodniowego internetowego konkursu dla chemików. Osoby korzystające z Reaxys uzyskały dwa razy lepsze wyniki niż osoby korzystające z innych rozwiązań wspomagających badania chemiczne.
  • Łatwiej wyszukiwać odpowiednie dane: Inteligentne indeksowanie i przejrzysty interfejs użytkownika Reaxys umożliwiają nawet nowicjuszom i użytkownikom okazjonalnym pobierać precyzyjne dane z recenzowanych artykułów, przeszukiwać patenty oraz uzyskiwać dostęp do danych syntetycznych i danych właściwości.
  • Odkrywać więcej: Reaxys pozwala użytkownikom w łatwy sposób manipulować widokami wyników wyszukiwania, dzięki czemu widoczne są możliwości, których w innym przypadku nie wzięliby pod uwagę.

Co mówią nasi klienci?

„Dane z Reaxys są najczystszymi, do jakich mamy dostęp. Wysiłki wkładane w standaryzację i normalizację Reaxys sprawiają, że łatwo je zmapować do struktury naszej wewnętrznej bazy danych.” Dr Jonny Wray, e-Therapeutics
„Stwierdziłem, że w Reaxys dostępna jest taka ilość i różnorodność informacji o właściwościach substancji, jakiej nie znalazłem w żadnym innym narzędziu.” Dr Carsten Schauerte, solid-chem GmbH