Geofacets™

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne rozbudowujące możliwości geologów

Rozpocznij Logowanie do Geofacets

Geolodzy spędzają nawet 80% czasu na wyszukiwaniu i formatowaniu informacji i danych geologicznych

Dzisiejsi geolodzy i badacze stają przed dużymi wyzwaniami ze względu za zmienne warunki panujące na rynku ropy naftowej i gazu oraz zmniejszenie budżetów przeznaczanych na badania akademickie.  Kluczem jest efektywność. Ale geolodzy spędzają więcej czasu na odkrywaniu i formatowaniu danych geologicznych niż na ich analizie i interpretacji.  Potrzebują szybszego, bardziej wydajnego podejścia, aby ich interpretacja i rekomendacje były lepsze.


Nowości w Geofacets: wykresy i tabele

Nowości w Geofacets: wykresy i tabele — Rozwiązania | Elsevier

Do innowacyjnej geologicznej bazy danych Geofacets dodano ponad 1 000 000 łatwo dostępnych rysunków i tabel, w tym przekroje sejsmiczne, stratygrafie, dane szybów itp. Dzięki Geofacets firmy z branży petrochemiczno-wydobywczej mogą szybko odkrywać georeferencyjne rysunki i tabele pochodzące z wiarygodnych publikacji geologicznych. Ułatwia to podejmowanie pewniejszych decyzji dotyczących powierzchni i struktur podpowierzchniowych, zmniejsza ryzyko i zwiększa produktywność.


Zwiększ produktywność zespołu dzięki Geofacets

Geofacets to największe i najbardziej wszechstronne rozwiązanie tego typu, ułatwiające organizacjom optymalizację czasu, finansów i talentów. Platforma Geofacets jest wykorzystywana przez wiodące firmy z sektora wydobywczego/paliwowego oraz instytucje akademickie do szybkiego dostępu do wiarygodnych, praktycznych informacji geologicznych i danych pobieranych z publikacji naukowych.

Zwiększ produktywność zespołu dzięki Geofacets — Rozwiązania | Elsevier


„[Wykorzystanie Geofacets] pozwoliło przeprowadzić w firmie ewaluację globalną w niecałe pół roku. Bez tego zajęłoby to co najmniej rok.” Geofizyk, firma z branży petrochemiczno-wydobywczej
„Wykorzystuję Geofacets do rozwijania swoich pomysłów.” Specjalista branżowy, duży uniwersytet europejski
„Geofacets to wydajne narzędzie do znajdowania odpowiedników, które w ostatecznym rozrachunku pomagają obniżyć ryzyko związane z eksploracją.” Geolog eksploracyjny, firma z branży petrochemiczno-wydobywczej

 Geofacets odpowiada na skomplikowane pytania — Rozwiązania | Elsevier

Geofacets pozwala w nowoczesny sposób uzyskać odpowiedzi na skomplikowane pytania dotyczące powierzchni i struktur podpowierzchniowych, co umożliwia geologom skoncentrowanie się na interpretacji:

  • charakterystyki zlewiska,
  • jakości skały macierzystej,
  • ilości węgla organicznego, jaką można uzyskać w ramach danej inwestycji,
  • zagrożeń geologicznych związanych z danym obszarem.