Zwiększ widoczność i wartość osiągnięć swojej instytucji

Digital Commons to jedyna platforma, która łączy w sobie funkcję repozytorium instytucjonalnego (IR), komercyjnych publikacji z otwartym dostępem i bezproblemowo zintegrowanych profili kadry — wszystko to z pełnym administrowaniem, nielimitowaną przestrzenią dyskową i wsparciem — by zwiększyć widoczność i wpływ instytucji.

Oferujemy spersonalizowane usługi dla każdej jednostki danej instytucji

  • Naukowcy: Chcemy wydać czasopismo i potrzebujemy wsparcia w realizacji naszego cyfrowego projektu humanistycznego.
  • Studenci: Potrzebujemy stałego, widocznego zapisu naszych badań i prac naukowych.
  • Administracja: Potrzebujemy miejsca, żeby zapisać dokumenty uczelniane oraz kolekcje historyczne.
  • Ośrodki i laboratoria: Potrzebujemy pomocy w planowaniu zarządzania danymi i w organizacji konferencji.
  • Szkoły wyższe i katedry: Potrzebujemy miejsca, w którym możemy prezentować aktualne wyniki badań prowadzonych na naszym wydziale.
  • Marketing i absolwenci: Chcemy promować w społeczeństwie badania prowadzone na wydziale i programy oferowane na kampusie.
  • Biuro badań: Potrzebujemy rzetelnych informacji o wydawanych przez wydziały publikacjach, ich wpływie i o dotacjach.

Zainteresowany Digital Commons? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Rozwiązanie Digital Commons jest dostępne w postaci subskrypcji dla całej instytucji. Wypełnij poniższy formularz, jeżeli masz upoważnienie do zawierania umów zakupu na rzecz swojej organizacji. Przedstawiciel handlowy firmy Elsevier wkrótce się z Tobą skontaktuje. Uwaga! Rozwiązanie Digital Commons nie jest dostępne dla indywidualnych nabywców.