Research Intelligence

Odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania, przed jakimi stają badacze i kierownicy badań naukowych

Zamów konsultację

Rozwiązania Research Intelligence firmy Elsevier pomagają sprostać najbardziej palącym wyzwaniom, przed jakimi stają badacze i kierownicy prac badawczych — innowacyjne rozwiązania pozwalają poprawić zdolność instytucji i pojedynczych osób do ustalania, realizowania i oceny strategii badawczej i jej wyników.

Pracujemy z partnerami nad zaspokojeniem potrzeb świata nauki za pomocą narzędzi SciVal, systemu Pure, bogatych zasobów danych i niestandardowych usług analitycznych.

Nasze rozwiązanie wspiera trzy kluczowe filary strategicznego procesu zarządzania badaniami naukowymi, dostarczając wiarygodnych danych i informacji, aby ułatwić podejmowanie lepszych decyzji.

Umożliwianie badań naukowych

 • Rozwijanie strategii
 • Identyfikacja i rekrutacja badaczy
 • Bezpieczne finansowanie
 • Nawiązywanie współpracy
 • Zarządzanie zasobami

Prowadzenie badań naukowych

 • Wyszukiwanie, odkrywanie, czytanie, recenzowanie
 • Współpraca i nawiązywanie kontaktów
 • Eksperyment
 • Analiza, synteza

Udostępnianie wyników badań naukowych

 • Zarządzanie danymi
 • Publikacja i upowszechnianie
 • Komercjalizacja
 • Promocja