R&D Solutions
dla branży petrochemicznej i wydobywczej

Intuicyjne rozwiązania i dane dla branży petrochemicznej i wydobywczej, przyczyniające się do zwiększenia produktywności i redukcji kosztów

Rozpocznij

Większa wydajność, efektywność i produktywność na nieprzewidywalnym rynku

Firmy z sektora petrochemiczno-wydobywczego stają przed dużymi wyzwaniami — od gwałtownego spadku cen ropy, po potrzebę drastycznego cięcia kosztów i zmniejszania ryzyka. Wszystko to dzieje się przy konieczności stałego zachowania zgodności z zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi zmniejszenia emisji i ochrony środowiska.

Jak pomagamy

Dział badawczo-rozwojowy Elsevier oferuje kilka rozwiązań umożliwiających naukowcom i inżynierom w całym łańcuchu wartości podejmowanie lepszych decyzji, identyfikację i/lub opracowanie nowych technologii oraz optymalizację istniejących procesów, dzięki czemu poszczególne zespoły mogą pracować bardziej efektywnie i wydajnie, tym samym obniżając koszty całkowite. Dowiedz się, jak rozwiązania wspierające proces podejmowania decyzji, takie jak Geofacets, Knovel, ScienceDirect i Scopus, mogą przyczynić się do postępu badań naukowych w organizacji przez wykorzystanie wyjątkowego fundamentu Elsevier, jakim jest dogłębna wiedza w zakresie danych, nauki i technologii.

R&D Solutions dla branży wydobywczej i produkcyjnej

Dajemy zespołom zajmującym się poszukiwaniem zasobów możliwość bardziej efektywnej interpretacji pozwalającej zmniejszyć ryzyko, udoskonalić rekomendacje, a w ostatecznym rozrachunku poprawić strategię poszukiwawczą i skuteczność.  Zapewniając dostęp do najnowszych wyników badań i technologii inżynieryjnych, umożliwiamy inżynierom w branży petrochemicznej zoptymalizować rozwój i produkcję, jak również ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, a jednocześnie utrzymać dochodowość tego sektora.

R&D Solutions dla branży rafineryjnej i petrochemicznej

Zapewniamy inżynierom pracującym w rafineriach i zakładach petrochemicznych bezkonkurencyjny dostęp do informacji naukowych, technicznych i inżynierskich.  Dzięki temu mogą zoptymalizować produkcję, skrócić przestoje spowodowane konserwacją i spełnić wymogi dotyczące BHP, środowiska i bezpieczeństwa.


Nasi klienci

Tysiące pracowników naukowych i innych specjalistów pracujących w branży badawczo-rozwojowej i zajmujących się wydobyciem, produkcją, rafinacją i produktami przemysłu petrochemicznego. Z naszych usług korzysta:

  • 60% z 500 największych firm z sektora petrochemiczno-wydobywczego w rankingu czasopisma Fortune (według przychodu)
  • 65% z 25 najlepszych globalnych firm z sektora wydobywczo-produkcyjnego z rankingu magazynu Forbes (według produkcji liczonej w baryłkach ropy/dzień)
  • 65% najlepiej zintegrowanych firm naftowych (globalny ranking energetyczny Platts Top 250)
  • 45% najlepszych firm zajmujących się rafinacją i marketingiem w sektorze petrochemiczno-wydobywczym (globalny ranking energetyczny Platts Top 250)

R&D Solutions firmy Elsevier dla branży petrochemicznej i wydobywczej

Geofacets

Geofacets pomaga firmom z sektora petrochemiczno-wydobywczego sporządzać bardziej rzetelny ranking możliwości i perspektyw związanych z wydobyciem i produkcją, ponieważ zapewnia użytkownikom dostęp do opublikowanych map, rysunków (np. profili sejsmicznych, przekrojów itp.) i tablic naukowych, które łatwo jest zintegrować z projektami systemu informacji geograficznej.

Knovel

Knovel pomaga firmom z sektora petrochemiczno-wydobywczego minimalizować ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektów, ponieważ zapewnia inżynierom dostęp do technicznych materiałów encyklopedycznych i interaktywnych narzędzi do opracowywania i zarządzania projektami z większą wydajnością i pewnością.

ScienceDirect

ScienceDirect, wiodące rozwiązanie informacyjne firmy Elsevier, umożliwia firmom z sektora ropy i gazu przyspieszenie badań naukowych i poszerzenie wiedzy, zapewniając widoczność najnowszych postępów w technologii, na przykład obrazowania struktur podpowierzchniowych w wysokiej rozdzielczości, sekwestracji dwutlenku węgla i katalizy.

Scopus

Scopus, największa na świecie baza abstraktów i cytowań recenzowanej literatury, pomaga firmom z sektora petrochemiczno-wydobywczego odkrywać nowości i wprowadzać innowacje, poprzez umożliwienie badaczom odnalezienia najlepszych ekspertów w danej dziedzinie naukowej lub w danym obszarze geograficznym oraz identyfikację wiodących technologii wiercenia, opracowywanych i patentowanych przez wiodące firmy w branży.