Nauka i społeczeństwo

Od czytania o badaniach naukowych, po omawianie najnowszych przełomowych odkryć — promowanie lepszej łączności między dziedziną nauk ścisłych, medycyny i technologii a społeczeństwem może pomóc zidentyfikować wyzwania, przed jakimi staje społeczeństwo i rozwiązać je.

Firma Elsevier uczestniczy w tym procesie, dbając o przekazywanie wiarygodnych treści i przekładanie ich na język zrozumiały zarówno dla specjalistów, jak i ogółu społeczeństwa. Firma Elsevier współpracuje z partnerami, promując świadomość naukową i uczciwość badań naukowych, a jednocześnie stara się stawiać czoło nieuświadomionej stronniczości w procesach publikacyjnych.

Pobierz infografikę


Novel Coronavirus Information Center

Zdobądź wiedzę na temat nowego wirusa, czytając bezpłatne badania zdrowotne i medyczne Elsevier dotyczące COVID-19.

Dowiedz się więcej

Partnerstwa

Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad tym, by świat nauki charakteryzował się większą otwartością, współpracą i transparentnością.

Wyświetl partnerów


Dostęp

Od naukowców i studentów codziennie wykorzystujących treści publikowane w naszych książkach i czasopismach, po pacjentów poszukujących ważnych informacji o swoim leczeniu — oferujemy różne opcje dostępu gwarantujące każdemu uzyskanie istotnych dla niego i potrzebnych mu informacji. Do naszych kluczowych programów należą:

Poznaj nasze opcje dostępu:


Świadomość naukowa

Jednym z zadań Elsevier jest upowszechnianie badań naukowych i lepsze zrozumienie nauki zarówno wśród specjalistów, jak i w szerszym gronie odbiorców. Do naszych programów należą:

  • Elsevier Connect: Na naszej stronie społeczności internetowej i aktualności prezentowane są nowe materiały o artykułach dotyczących badań naukowych związanych z naukami ścisłymi, technologią i zdrowiem publikowanych w czasopismach Elsevier. Od uruchomienia serwisu opublikowano w nim ponad 1000 artykułów. Strona ma łączny miesięczny zasięg obejmujący średnio ponad 160 000 unikalnych odwiedzających i jest wyświetlana ponad 220 000 razy.
  • Science & People: To seria organizowanych przez Elsevier wydarzeń, w których biorą udział badacze i zainteresowane osoby niebędące fachowcami, polegających na omawianiu najnowszych badań z dziedziny nauk ścisłych, technologii i medycyny. W organizacji tych wydarzeń uczestniczą partnerzy lokalni, co pomaga promować naukę wśród szerszego grona odbiorców.
  • Promocja badań naukowych w mediach: Dziennikarze potrafią przekładać język nauk ścisłych na język zrozumiały szerszemu gronu odbiorców. Elsevier zapewnia mediom bezpłatny dostęp, ułatwiając dziennikarzom pisanie artykułów o badaniach naukowych. Promuje również najnowsze wyniki badań za pomocą komunikatów prasowych oraz powiadomień dla dziennikarzy i najnowszych informacji o badaniach.

Uczciwość badań naukowych

Firma Elsevier uczestniczy w realizacji celu społeczności badawczej, jakim jest promocja uczciwości badań naukowych – od prawidłowej metodologii projektu, po zgodne z etyką przesyłanie artykułu, prawidłowe recenzowanie publikacji i udostępnianie wyników badań naukowych do ponownego wykorzystania. Dowiedz się więcej

Nieuświadomiona stronniczość

W firmie Elsevier uważamy za bardzo ważne, by publikacje akademickie były jak najbardziej uczciwie i pozbawione uprzedzeń.  Nieuświadomiona stronniczość może prowadzić do podejmowania budzących wątpliwości decyzji mających negatywny wpływ na proces publikacji naukowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym ważnym zagadnieniu i przejrzeć zasoby dotyczące sposobów identyfikacji i radzenia sobie z uprzedzeniami.