Otwarta nauka

Najnowsze informacje dotyczące działań firmy Elsevier związanych z otwartą nauką

Przeglądaj nasze czasopisma z otwartym dostępem

Otwarta nauka to termin o szerokim znaczeniu, obrazujący sposób, w jaki nowe technologie zmieniają przyszłość nauki. W ostatecznym rozrachunku prowadzi do tego, by badania naukowe mocniej opierały się na współpracy, były bardziej transparentne, efektywne i wydajne.

Firma Elsevier pracuje z szerszą społecznością naukową nad tym, by badacze byli bardziej efektywni i lepiej przygotowani do współpracy i udostępniania wyników swoich badań. Dowiedz się więcej o tym, jak to osiągamy w zakresie otwartego dostępu, danych badawczych, nauki i społeczeństwa.

Raport na temat otwartych danych: z perspektywy badacza

Nowy raport Elsevier i CWTS ujawnia, że choć zalety otwartych danych są dobrze znane, w praktyce w społeczności badaczy wciąż pojawiają się niejasności dotyczące czasu i sposobu udostępniania danych badawczych.

Dowiedz się więcej o raporcie na temat otwartych danych


Otwarty dostęp

Elsevier to drugi pod względem wielkości wydawca oferujący treści z otwartym dostępem i różne opcje otwartego dostępu.

Dowiedz się więcej

Dane badawcze

Elsevier pomaga badaczom i instytucjom zapisywać, udostępniać, odkrywać i efektywnie wykorzystywać dane badawcze

Dowiedz się więcej

Nauka i społeczeństwo

Elsevier udoskonala sposób informowania o nauce i jej postrzegania przez odbiorców, zarówno tych będących specjalistami, jak i laików.

Dowiedz się więcej

Uczciwość badań naukowych

Jesteśmy zaangażowani w promowanie etyki badań poprzez szereg działań i inicjatyw, takich jak bezpłatne szkolenia dla autorów z zakresu etyki publikacji oraz zapewnianie transparentności przy uwzględnianiu roli współautorów.

Dowiedz się więcej

Oświadczenia

Staramy się, by składane u nas materiały pisemne i dowody były otwarte i przejrzyste, aby każdy mógł je przeczytać.

Dowiedz sie wiecej