Farmaceuci

Najnowsze rozwiązania związane z informacją o lekach i ich wyceną

Kontakt

Pomoc dla farmaceutów w ograniczeniu błędów w farmakoterapii i poznawaniu niedrogich i wysokiej jakości alternatywnych rozwiązań

Oferowane przez Elsevier wsparcie decyzji klinicznych dotyczących leków — rozwiązania umożliwiające wyszukiwanie alternatywnych leków i edukację pacjentów — pomaga farmaceutom redukować koszty i liczbę ponownych przyjęć do szpitala.

Obniżenie kosztów kuracji lekami

Oferowane przez nas narzędzia do informowania o kosztach i zarządzania receptariuszem pomagają podejmować korzystne finansowo decyzje dotyczące alternatywnych kuracji lekami, wyceniać leki za pomocą TRUE Daily Updates™ i o wiele więcej.

FormChecker

Zarządzanie receptariuszem szpitalnym usprawnia zadania związane z zachowaniem zgodności z przepisami w całej organizacji.

Narzędzie Predictive Acquisition Cost (PAC)

Dokładnie śledzi rzeczywiste koszty nabycia i pomaga w utrzymaniu przejrzystości w odniesieniu do cen leków, ustalania cen i kontroli kosztów, a także umożliwia wnikliwą analizę.

Rozwiązania do wyceny i analizy leków

Wyświetl najnowsze rozwiązania do zarządzania kosztami farmakoterapii

Więcej informacji (w języku angielskim)

Już dzisiaj wpłyń na poprawę zdrowia swoich pacjentów

Dowiedz się, jak Twój szpital może włączyć światowej klasy poparte faktami treści dostarczane przez Elsevier w proces opieki nad pacjentem.

Kontakt

Podejmuj najlepsze decyzje, bazując na potwierdzonych faktach

Elsevier pomaga farmaceutom i innym lekarzom praktykom w znajdowaniu odpowiedzi na pytania, zapewniając najbardziej aktualne, istotne pod względem klinicznym i precyzyjne informacje na rynku.

Farmakologia kliniczna zasilana przez ClinicalKey®

Pozwala najszybciej podejmować najlepsze i najbezpieczniejsze decyzje dotyczące farmakoterapii.

Baza leków Gold Standard

Najbardziej aktualna, dokładna i zaawansowana technologicznie baza leków i rozwiązanie ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących leków, które można zintegrować z systemem opieki zdrowotnej i aplikacjami.

Rozwiązania dostarczające informacje o lekach

Otrzymuj najnowsze i najdokładniejsze w branży informacje o lekach.

Dowiedz się więcej

Popraw jakość kuracji, edukując pacjenta

Elsevier daje pacjentom kontrolę i angażuje ich, dostarczając wysokiej jakości informacji gwarantujących efektywną realizację farmakoterapii.

MEDcounselor

Informacja o lekach dla konsumentów, pomagająca pacjentom zrozumieć schemat stosowania leku i przestrzegać go, zidentyfikować nieznane leki oraz sprawdzić interakcje leków.

MedsOnCue

Prezentowane przez VUCA Health filmy dla pacjentów o przyjmowaniu leków pomagają farmaceutom zapewnić wyższy poziom efektywności operacyjnej, większe bezpieczeństwo terapii i lepszą edukację pacjenta.

Rozwiązania dostarczające pacjentom informacji o lekach

Angażuj, edukuj pacjentów i umożliwiaj im podejmowanie lepszych decyzji dotyczących farmakoterapii.

Więcej informacji (w języku angielskim)