Nauka i społeczeństwo

Od czytania o badaniach naukowych, po omawianie najnowszych przełomowych odkryć — promowanie lepszej łączności między dziedziną nauk ścisłych, medycyny i technologii a społeczeństwem może pomóc zidentyfikować wyzwania, przed jakimi staje społeczeństwo i rozwiązać je. Firma Elsevier uczestniczy w tym procesie, gwarantując przekazywanie wiarygodnych treści i przekładanie ich na język zrozumiały zarówno dla specjalistów jak i ogółu społeczeństwa. Elsevier angażuje się również w promowanie uczciwych badań naukowych.

Dostęp

Od naukowców i studentów codziennie wykorzystujących treści publikowane w naszych książkach i czasopismach, po pacjentów poszukujących ważnych informacji o swoim leczeniu — oferujemy różne opcje dostępu gwarantujące każdemu uzyskanie istotnych dla niego i potrzebnych mu informacji. Do naszych kluczowych programów należą:

Zobacz pełną listę na platformie ScienceDirect.

Zapewnianie dostępu w sytuacjach wyjątkowych

W sytuacjach kryzysowych, podczas epidemii i klęsk żywiołowych, firma Elsevier bezpłatnie udostępnia w danym okresie dedykowane zasoby zawierające wyniki naukowych badań medycznych, narzędzia internetowe i porady ekspertów w zakresie zagadnień związanych z daną sytuacją wyjątkową. Zasoby te są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia, bibliotekarzy, badaczy i ogółu społeczeństwa. Należą do nich:

W ramach Inicjatywy Dostępu Awaryjnego współpracujemy również z Narodową Biblioteką Medyczną Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia tymczasowego bezpłatnego dostępu do pełnych wersji artykułów pracownikom służby zdrowia, bibliotekarzom i osobom dotkniętym kataklizmem. Dostęp taki umożliwiono po trzęsieniu ziemi i będącej jego następstwem epidemii cholery na Haiti w 2010 r., po powodzi w Pakistanie w 2010 r., po trzęsieniu ziemi w Fukushimie i tsunami w Japonii w 2011 r., po tajfunie Haiyan na Filipinach w 2013 r. i epidemii Ebola w 2014 r.

Świadomość naukowa

Jednym z zadań Elsevier jest upowszechnianie badań naukowych i lepsze zrozumienie nauki zarówno wśród specjalistów, jak i w szerszym gronie odbiorców. Do naszych programów należą:

  • AudioSlides: Czasopisma Elsevier oferują autorom opcję przesyłania krótkich internetowych prezentacji audio, w których własnymi słowami opisują swoje badania naukowe. Prezentacje te są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników ScienceDirect.
  • Elsevier Connect: Na naszej stronie społeczności internetowej i aktualności prezentowane są nowe materiały o artykułach dotyczących badań naukowych związanych z naukami ścisłymi, technologią i zdrowiem publikowanych w czasopismach Elsevier. Od uruchomienia serwisu opublikowano w nim ponad 1000 artykułów. Strona ma łączny miesięczny zasięg obejmujący średnio ponad 160 000 unikalnych odwiedzających i jest wyświetlana ponad 220 000 razy.
  • Science & People: To seria organizowanych przez Elsevier wydarzeń, w których biorą udział badacze i zainteresowani niefachowcy, polegających na omawianiu najnowszych badań z dziedziny nauk ścisłych, technologii i medycyny. W organizacji tych wydarzeń uczestniczą partnerzy lokalni, co pomaga promować naukę wśród szerszej publiczności.
  • Promocja badań naukowych w mediach: Dziennikarze potrafią przekładać język nauk ścisłych na język zrozumiały szerszemu gronu odbiorców. Elsevier zapewnia mediom bezpłatny dostęp, ułatwiając dziennikarzom pisanie artykułów o badaniach naukowych. Promuje również najnowsze wyniki badań za pomocą komunikatów prasowych oraz powiadomień dla dziennikarzy i najnowszych informacji o badaniach.

Partnerstwa

Pint of Science

Pint of Science to globalna inicjatywa mająca rzucać światło na naukę w zabawny, angażujący i dostępny sposób. Wyprowadza naukę z laboratoriów i przenosi ją do pubów i barów.  Oferuje naukowcom z dorobkiem, nowicjuszom oraz amatorom pole wymiany informacji z kolegami i z ogółem społeczeństwa. Otrzymują informacje zwrotne od różnych odbiorców, słyszą opinie osób niebędących specjalistami i zyskują zainteresowanie swoją pracą poza laboratorium.

Firma Elsevier jest aktywnym partnerem, sponsorem i promotorem festiwalu Pint of Science, pomaga w organizacji wydarzeń w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

Program oferowania Bibliotece Wikipedia dostępu do zasobów

Jako wydawca uczestniczący w programie oferowania Bibliotece Wikipedia dostępu do zasobów firma Elsevier zapewnia głównym redaktorom Wikipedii bezpłatny dostęp do platformy ScienceDirect. Pomaga im to zebrać informacje dotyczące danego zagadnienia, edytować artykuły i cytować na stronach Wikipedii wiarygodne źródła, co prowadzi do udoskonalenia tej encyklopedii i zapewnia ogółowi społeczeństwa dostęp do informacji najwyższej jakości.

REISearch

REISearch to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego realizacja rozpoczęła się na początku 2014 r. Jego celem jest utworzenie przestrzeni internetowej, w której mogłyby się odbywać debaty z udziałem wielu odpowiedzialnych i kompetentnych interesariuszy. Aspiracją tej inicjatywy jest lepsze zrozumienie dowodów, ograniczeń i opinii obywateli całej Europy w kluczowych sprawach społecznych poprzez wyeliminowanie luk w komunikacji pomiędzy światem nauki, społeczeństwem, mediami i decydentami. Elsevier aktywnie popiera tę inicjatywę.

Sense About Science

Brytyjska organizacja charytatywna promująca publiczne zrozumienie nauki poprzez współpracę z naukowcami, dziennikarzami i innymi osobami, w celu oparcia publicznych dyskusji o nauce na dowiedzionych faktach oraz korygowania nienaukowej dezinformacji.

Elsevier współpracuje z SAS od 2006 r. Dzięki temu partnerstwu unikatowy program wydarzeń i publikacji promował lepsze zrozumienie istoty recenzji naukowych wśród dziennikarzy, decydentów i ogółu społeczeństwa; miał również na celu zaangażowanie młodych badaczy w opowiadanie się za nauką podczas debat publicznych prowadzonych na całym świecie.

Science Media Centre (SMC)

W SMC, niezależnej organizacji charytatywnej, uważa się, że naukowcy mogą wywierać ogromny wpływ na sposób, w jaki media opisują kwestie związane z nauką — poprzez szybsze i bardziej efektywne włączanie się w kwestie rzutujące na debatę publiczną i stosunek do nauki. Jej celem — dla dobra ogółu społeczeństwa i decydentów — jest przedstawienie precyzyjnych i bazujących na udowodnionych faktach informacji dotyczących nauki i inżynierii za pośrednictwem mediów. Dotyczy to w szczególności kwestii o doniosłym znaczeniu i kontrowersyjnych, które powodują największe zamieszanie i dezinformację.

Elsevier z dumą wspiera SMC od 2006 r.

Program White City Maker Challenge, Imperial College w Londynie

W Imperial College w Londynie stworzono program wspierania ponad 100 młodych osób pochodzących z pokrzywdzonych przez los społeczności miejskich Londynu, aby stały się nowym pokoleniem twórców i przedsiębiorców. Program Maker Challenge umożliwia dzieciom w wieku 14–18 lat zaangażowanie w naukę, inżynierię i projektowanie. Działania i warsztaty będą miały miejsce w dedykowanej przestrzeni twórczej na kampusie White City Campus szkoły Imperial College London; będzie je wspierać grupa specjalistów i studentów 10 najlepszych na świecie uniwersytetów.

Fundacja Elsevier dzięki zaoferowaniu trzyletniego grantu jest jednym z kluczowych ofiarodawców programu.

Program badawczy VALERIE, Uniwersytet Wageningen — Holandia

Badania naukowe powinny odgrywać znaczącą rolę w rozwiązywaniu globalnego problemu, jakim jest zwiększone zapotrzebowanie na żywność. Wiele projektów w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa finansowanych ze środków Unii Europejskiej i poszczególnych krajów przynosi doskonałe rezultaty, jednak skala wdrażania ich w praktykę rolniczą jest ograniczona. Program badawczy Valerie prowadzony przez Uniwersytet Wageningen ma na celu pobudzenie innowacji przez włączenie wiedzy doświadczalnej w praktykę rolniczą, tzn. przybliżenie wyników badań naukowych farmerom w Holandii.

Firma Elsevier z dumą uczestniczy w tym projekcie, zapewniając wsparcie w rozwijaniu baz danych oraz bezpłatny dostęp do kluczowych czasopism z dziedziny rolnictwa i leśnictwa. Treści te będą przesyłane bezpośrednio do wyszukiwarki „ask-Valerie.eu”, która ma stanowić portal wiedzy dla rolników.

Współpraca z partnerami w celu zapewnienia dostępności

Jesteśmy wydawcą udostępniającym swoje publikacje. Współpracujemy z kilkoma organizacjami nad dalszym zwiększeniem dostępności zarówno książek, jak i artykułów publikowanych w czasopismach. Do grona naszych partnerów należą Load2Learn i Bookshare.

Elsevier jest również partnerem-założycielem konsorcjum Accessible Books Consortium (ABC), którego celem jest zwiększenie na całym świecie liczby książek osiągalnych w przystępnych formatach (drukowanych alfabetem Braille’a, dużym drukiem i w formacie audio) i udostępnienie ich osobom niewidomym, niedowidzącym lub z innymi zaburzeniami odczytu druku. Jest do globalna współpraca prowadzona przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization — WIPO) obejmująca organizacje rzecznicze, autorów, biblioteki i wydawców.

Uczciwość badań naukowych

Firma Elsevier uczestniczy w realizacji celu społeczności badawczej, jakim jest promocja uczciwości badań naukowych — od prawidłowej metodologii projektu, po zgodne z etyką przesyłanie artykułu, prawidłowe recenzowanie publikacji i udostępnianie wyników badań naukowych do ponownego wykorzystania.