ClinicalPath

Onkoloji Online Karar Destek Sistemi

Demo talep edin

ClinicalPath, kanser hasta vakaları için kanıta dayalı tedavi yöntemleri sunan bir klinik karar destek aracıdır.

ClinicalPath; onkoloji alanında karmaşık bilgiler içinde en güncel tıbbi kanıtları ve uzmanlık bilgilerini sentezleyerek en iyi bakım standardını oluşturma amacı taşıyan tedavi modellerini erişime sunmaktadır.


ClinicalPath'te neler var?

ClinicalPath pathways

Tıbbi ve radyasyon onkolojisini kapsayan uzmanlarca tanımlanmış kanıta dayalı bakım haritaları

Yazılım portalı

Hastaya özel klinik karar destek sistemi içerisinde klinik kılavuzlar sağlayan referans çözümü

Hastalık Kapsamı

ClinicalPath kanser türlerinin %95'inden fazlasını kapsar:

  • Medikal Onkoloji
  • Radyasyon Onkolojisi

İçerik kapsamı yılda dört kez güncellenir.


ClinicalPath içerik kapsamı

ClinicalPath içeriği, ClinicalPath ağındaki hekimlerin birlikte yaptığı çalışmalarla geliştirilir ve seçilen eş başkanlar tarafından yönetilir. Bu hastalık komiteleri yeni yayımlanan veriler için içeriği gözden geçirmek ve güncellemek amacıyla düzenli olarak toplanır.

Elsevier ClinicalPath kanser hastalıklarında, %80’in üstünde klinik karar desteği sağlamaktadır

Hastalık evresi ve hastalık özelliklerine göre spesifik tedavi önerisinde bulunmaktadır

Broşürü indirin

Neden ClinicalPath?

Yaygın görülen vakalarda tedavi planı kararlarını onaylamak veya daha az görülen durumlarda tedavi seçimini desteklemek için ClinicalPath'i kullanın


Aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan farklı tedavi yöntemlerini azaltır ve  hekimler arasında kanıta dayalı bakımın tutarlılığını sağlanmasına yardımcı olur.


Toksisite profillerine ve hasta tercihlerine dayanarak kılavuzlar içindeki seçimlere izin vererek bireysel, hasta merkezli bakımı mümkün kılar.


Onkologları uygun biyobelirteçler ve genetik tarama panelleri kullanmaya teşvik ederek destekler


İyi derecede eğitim almış,  kanser bakım ekibinin oluşmasına yardımcı olur.


Zamandan ciddi oranda tasarrufa yol açar, daha karmaşık hasta vakalarının araştırılmasına imkan verir ve güncel kalma baskısını azaltır