Gelişmekte olan ülkeler için erişim

bookmark icon

Research4Life
Kurucu ortaklarından birisi olarak, Elsevier ScienceDirect'i ve Scopus'u kapsayan, 3.000'den fazla Elsevier dergisi ve 20.000'den fazla e-kitap içeren Research4Life'taki yaklaşık 85.000 hakem denetimli kaynağın dörtte birinden fazlasını sağlamaktadır.
Ortaklıklar sayfamızdan bu proje ve diğerleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz

home icon

İskenderiye Kütüphanesi
En az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelerde tropikal tıp ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışan bağımsız bilim insanlarına hem ScienceDirect hem de Scopus erişimi sağlarız.

unlock icon

Açık içerik
Elsevier okuyucuların ücretsiz olarak erişebildiği açık erişimli makaleler yayınlamaktadır. Ayrıca açık arşivlerimiz ve CHORUS hizmeti üzerinden ulaşılabilen açık makalelerimiz ile makalelere herkesin erişebilmesini sağlarız.

laptop icon

TEEAL
Bu dijital kütüphane internet erişimi olmayan gelişmekte olan ülkelerdeki tarım araştırmacılarına binlerce tam metin PDF makalesi sağlamaktadır.