Araştırma verileri

Araştırma verilerinin paylaşılması ve kullanılması bilimsel araştırmaların etkisini, geçerliliğini, tekrarlanabilirliğini, verimini ve şeffaflığını artırır.

Açık Veri Raporu: Araştırmacının bakış açısı

Elsevier ve CWTS tarafından yayınlanan yeni bir rapor, açık araştırma verilerinin avantajları iyi bilinse de, uygulamada araştırmacı camiası içinde araştırma verilerinin ne zaman ve nasıl paylaşılacağıyla ilgili bir kafa karışıklığı bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.

Açık Veri Raporu hakkında daha fazla bilgi edinin (İngilizce)


Verileri etkili hale getirmek

Elsevier olarak, yüksek etkili verilerin 10 özelliği olduğuna ve bunların veri yaşam döngüsü boyunca daha iyi veri yönetim süreçleri ve sistemleri geliştirilmesinde kılavuz olarak kullanılabileceğine inanmaktadır. Bunların detayları aşağıda verilmiştir:

Bu piramit daha iyi veri yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde bir kılavuz olarak kullanılabilir. (Bu çalışma, bir Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.)

 1. Depolanmış
  Araştırma verisi ihtiyaçları hiyerarşisinin ilk adımı, elde edilen verilerin depolanması gerekliliğidir.
 2. Korunmuş
  Araştırma verileri depolandıktan sonra, formattan bağımsız veya veri eskimesi riski olmayan bir şekilde korunmalıdır.
 3. Erişilebilir
  Veriler depolansa ve korunsa bile, bu, otomatik olarak erişilebilir durumda oldukları anlamına gelmez. Hem araştırmacılar hem de makineler meta analiz veya diğer yeniden kullanım türleri için verilere erişmek isteyebilir.
 4. Keşfedilebilir
  Veriler depolansa, korunsa ve prensipte erişilebilir olsa bile, başkaları tarafından keşfedilebilir değillerse bir faydaları olmaz.
 5. Atıflanabilir
  Veri paylaşımı önündeki engellerden birisi, araştırmacılara karşılığında pek bir şey elde etmeyecekleri fazladan iş yüklemesidir. Veri atıflanması bunu değiştirme potansiyeli sahiptir çünkü makale atıflanmasına dayalı olan mevcut ödül sistemine kolayca dahil edilebilirler.
 6. Anlaşılır
  Verilerin yeniden kullanılabilmesi için hangi ölçü birimlerinin kullanıldığı, verilerin nasıl toplandığı ve hangi kısaltmalar ve parametrelerin kullanıldığı açık olmalıdır. Anlaşılmaları için verilerin kaynağı büyük önem taşımaktadır.
 7. Denetlenmiş
  Araştırma makalelerinin hakem denetiminden geçmesi çok yaygın olsa da, bu, araştırma verileri için hala oldukça alışılmamış bir durumdur. Ancak verilerin kalite kontrolü ve güvenilirliği söz konusu olduğunda bu önemli bir adımdır.
 8. Tekrarlanabilir
  Araştırma sonuçlarının tekrarlanabilirliği bilim için büyük bir endişe kaynağıdır. Tekrarlanamazlık, genellikle araştırma verilerinde eksik olan ve aynı araştırma sonuçlarına ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan unsurlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, biyomedikal literatürde rapor edilen kaynaklar (örn., antikorlar, model organizmalar ve yazılımlar) genellikle tekrarlanabilirlik veya yeniden kullanımı mümkün kılan yeterli detaydan yoksundur.
 9. Yeniden kullanılabilir
  Genel olarak araştırma camiası için verilerin paylaşılmasının en önemli faydası, bu verileri yeniden kullanabilme imkanı sağlamasıdır. Araştırma verileri yalnızca yeteri kadar güvenilir ve tekrarlanabilir olduklarında diğer araştırmacılar tarafından yeniden kullanılabilir.
 10. Bütünleşmiş
  Bu “yüksek etkili araştırma verilerinin” dokuz özelliğinin bütünleştirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Örneğin, verilerin yeniden kullanılabilmek için korunması gerekir. Atıflanabilmek için erişilebilir olmaları lazımdır. Ayrıca veri kullanımı ve veri alıntılaması sistemleri oluşturulurken, mevcut veri depolama ve paylaşım uygulamaları da hesaba katılmalıdır.
  Bu dokuz katman ve 10. bütünleştirme adımının amacı, mükemmel performans için bir reçete sağlamaktan ziyade, araştırma verisi yönetim uygulamalarının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için yol gösterici ilkeler sağlamaktır.

Elsevier'in araştırma verisi camiasına katkısı

Force11

Kurucu ortak
Kurucu ortak FAIR Veri ilkeleri
Veri alıntılama ilkelerinin hayata geçirilmesi

ORCID

Kurucu ortak

Pistoia Alliance

Aktif üye

ICSU

Aktif Üye

Scholix

Kurucu ortak

STM

Brüksel açık veri deklarasyonuna destek

Research Data Alliance

Aktif üye

Mendeley Data Platformu

Araştırma verilerinin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için araştırma kurumları için tasarlanmış modüler ve bulut tabanlı bir platform.

Daha fazla bilgi

Metin ve veri madenciliği

Tüm Elsevier dergileri ve kitapları metin ve veri madenciliğine (TDM) imkan vermektedir.  Nasıl daha verimli çalışabileceğinizi hemen öğrenin.

Daha fazla bilgi

Veri atıflama

Bütün Elsevier dergileri bilimsel literatürden tutarlı ve net biçimde atıflama yapılmasını kolaylaştırır.

Daha fazla bilgi