Nick Fowler

Akademik İşler Direktörü

Dr. Nick Fowler Akademik İşler Direktörüdür. Elsevier'in Araştırma Ağları grubunu yönetmekte ve bu kapsamda dünyanın önde gelen üniversitelerinin üst yöneticileri, finansörler ve araştırma alanındaki karar vericilerle ortak çalışmalar yapmaktadır. Harvard Veri Bilimi İnisiyatifi, UCL Büyük Veri Enstitüsü, Humboldt-Elsevier Gelişmiş Veri ve Metin Merkezi ve Amsterdam Veri Bilimi gibi üniversitelerle veri bilimi konusunda işbirlikleri kurulmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca grubu bilinçli araştırma politikası oluşturulması için analiz raporları sağlamaktadır. Nick ayrıca Elsevier’in Açık Bilim ve Araştırma Değerlendirmesi gibi alanlardaki politika yöneticisidir.

Nick, Bilim, Teknik ve Tıp yayıncıları küresel ticaret birliğinin Yönetim Kurulunda Elsevier'i temsil etmektedir. Ekim 2020'den itibaren Birliğin Başkanı olacaktır. Nick, 2010-2018 yılları arasında Birleşik Krallık Yayıncılar Birliğinde Konsey Üyeliği, 2012-13 yıllarında Hazinedarlık ve 2013-14 yıllarında da Başkanlık yapmıştır.

Nick 2003 yılında Elsevier'e katılmıştır. Öncesinde Stamford Connecticut'ta bulunan McKinsey & Company'de Engagement Manager pozisyonundaydı. 1998 yılında Cornell Üniversitesinde Antropoloji Doktorasını, 1990 yılında Chicago Üniversitesinde Fulbright bursuyla Sosyal Bilimler Yüksek Lisansını ve 1989 yılında Oxford Üniversitesinde Coğrafya Lisansını tamamlamıştır.

Röportaj yapma imkanıyla ilgili bilgi almak için basın ofisine e-posta gönderiniz

Nick Fowler

Akademik İşler Direktörü ve Araştırma Ağları Genel Müdürü

Nick Fowler

Dr Nick Fowler Akademik İşler Direktörü ve Araştırma Ağları Genel Müdürüdür. Elsevier'in araştırma dünyasına yani, araştırmacılar, kütüphaneciler, araştırma liderleri, finansman sağlayıcılar ve devletlere nasıl değer sağladığının tanımlanması ve iletilmesinden sorumlu olan Elsevier Araştırma Pazarlaması grubunun başındadır. Ayrıca Elsevier'in Küresel Stratejik Ağlar ekibini de yönetmekte ve bu kapsamda dünyanın önde gelen üniversitelerinin üst yöneticileri ve küresel çapta karar vericilerle ortak çalışmalar yapmaktadır. Nick, Elsevier'e 2003'te katılmış ve 2005-2012 yılları arasında Strateji Direktörlüğü yapmıştır.

Röportaj yapma imkanıyla ilgili bilgi almak için basın ofisine e-posta gönderiniz