ClinicalPath

Bardziej klarowna ścieżka do podejmowania decyzji onkologicznych

Poproś o wersję demo

ClinicalPath to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w placówkach opieki zdrowotnej oferujące oparte na faktach ścieżki kliniczne dotyczące praktycznie każdego aspektu leczenia raka.

W czasach gdy leczenie onkologiczne staje się coraz bardziej złożone, rozwiązanie ClinicalPath umożliwia syntezę najbardziej aktualnych faktów medycznych i wiedzy eksperckiej, zapewniając paradygmaty leczenia, które mają na celu wybranie najlepszego standardu opieki.


Czym jest ClinicalPath?

Ścieżki ClinicalPath

Mapy opieki obejmujące onkologię i radioterapię zdefiniowane przez ekspertów w oparciu o fakty

Portal z oprogramowaniem

Rozwiązanie udostępniające referencyjne ścieżki kliniczne dla danego pacjenta w narzędziu wspomagającym podejmowanie decyzji w placówkach opieki zdrowotnej

Zakres uwzględnionych chorób

ClinicalPath obejmuje ponad 95% przypadków raka:

  • Onkologia
  • Radioterapia onkologiczna

Treść aktualizowana cztery razy w roku.


Treści w ClinicalPath

Ścieżki są wspólnie opracowywane przez lekarzy należących do sieci ClinicalPath, a cały proces jest nadzorowany przez współprzewodniczących akademickich lub należących do społeczności. Te komitety ds. chorób spotykają się regularnie w celu przeglądu i aktualizacji ścieżek w kontekście nowo opublikowanych danych.

W przypadku Elsevier ClinicalPath wskaźnik zgodności decyzji z zalecanymi ścieżkami wynosi ponad 80% dla wszystkich chorób.

Jedna rekomendacja na podstawie stopnia zaawansowania choroby i charakterystyki choroby

Pobierz broszurę

Dlaczego ClinicalPath?

ClinicalPath umożliwia potwierdzenie decyzji dotyczącej planu leczenia przypadków typowych oraz wspomaga dobór leczenia w sytuacjach rzadziej spotykanych


Ogranicza rozbieżności i zapewnia większą spójność leczenia przez różnych lekarzy


Umożliwia zindywidualizowaną opiekę zorientowaną na pacjenta dzięki możliwości dokonywania wyborów w ramach ścieżki leczenia, w oparciu o profile toksyczności i preferencje pacjenta.


Motywuje do precyzyjniejszych działań w medycynie poprzez zachęcanie onkologów do zlecania odpowiednich markerów biologicznych i paneli badań genetycznych.


Zapewnia odpowiednio wyszkolony, interdyscyplinarny zespół onkologiczny, optymalnie wykorzystujący umiejętności poszczególnych osób.


Skutkuje znaczną oszczędnością czasu przy badaniu bardziej złożonych przypadków i zmniejsza presję, aby śledzić bieżące informacje