Wykładowcy i studenci kierunków pielęgniarskich

ClinicalKey Student to interaktywna platforma edukacyjna, która wspiera studentów i wykładowców poprzez zapewnienie dostępności rzetelnych informacji z zakresu pielęgniarstwa oraz kompleksowe narzędzia do nauki.

Jak zacząć?

Platforma zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza źródeł z zakresu pielęgniarstwa przydatnych na tym kierunku studiów. Pracownicy uczelni mają z kolei możliwość, by skorzystać z materiałów przydatnych w nauczaniu i wspierać studentów poprzez rekomendowanie im zapoznania się z treściami, które stanowią uzupełnienie programu nauczania i pomagają w nauce.


Podstawowe możliwości

Platforma ClinicalKey Student pomaga studentom pogłębić zrozumienie zagadnień z zakresu pielęgniarstwa dzięki dostępowi do podstawowych treści z tej dziedziny oraz możliwości korzystania z interaktywnych narzędzi, które ułatwiają naukę.

  • ponad 90 uznanych podręczników z zakresu pielęgniarstwa, które obejmują aż 37 specjalności pielęgniarskich – od anatomii i fizjologii po zdrowie publiczne
  • ponad 24 tysiące wysokiej jakości rysunków i fotografii ułatwiających naukę wzrokową
  • 20 najważniejszych podręczników dla studentów z dziedziny położnictwa

Studenci mogą przygotowywać się do testów, wykorzystując narzędzia do tworzenia oraz współpracować ze sobą poprzez współdzielenie cyfrowych notatek. Najważniejsze informacje są dostępne również offline – z wielu urządzeń, gdy tylko słuchacze ich potrzebują.

ClinicalKey Student wspiera też wykładowców, umożliwiając im przesłanie studentom linków, dzięki którym łatwiej będzie znaleźć odpowiednie informacje i rozwijać wiedzę. Wykładowcy mogą również wzbogacać materiały z danego przedmiotu dzięki dostępowi do bezpłatnych obrazów oraz komentowaniu najważniejszych fragmentów podręczników podstawowych i dzieleniu się swoimi uwagami ze studentami.

Zapewnij dostęp do platformy ClinicalKey Student w swojej instytucji

Interaktywna platforma do kształcenia medycznego wyposażona w narzędzia do nauki, które wspierają zarówno studentów, jak i wykładowców.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.