CHORUS

Serwis CHORUS — stworzony w reakcji na notatkę z Biura Białego Domu ds. Polityki Naukowej i Technologicznej (ang. White House Office of Science and Technology Policy) — wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do ułatwienia dostępu, odkrywania, zabezpieczania i zachowania zgodności z przepisami recenzowanych artykułów. Firma Elsevier jest członkiem-założycielem serwisu CHORUS i wraz z innymi wydawcami opracowywała i pilotowała jego powstanie, zapewniając niedrogą usługę zapewnienia zgodności w zakresie otwartego dostępu.

Przeszukaj serwis CHORUS

Jak to działa?

Serwis CHORUS powstał z myślą o eliminacji kluczowych problemów związanych z zapewnieniem otwartego dostępu przez:

 • zwiększenie zgodności regulacyjnej,
 • uzyskanie dostępu do najlepszej dostępnej wersji artykułu,
 • maksymalizację korzyści wynikających z istniejącej, sprawdzonej infrastruktury,
 • unikanie podwójnego nakładu pracy,
 • zapewnienie transparentnej sprawozdawczości i wyszukiwania sponsorów i instytucji

Serwis CHORUS wykorzystuje umożliwiającą dostęp do pełnych wersji artykułów infrastrukturę wydawnictw i współpracuje z archiwami niedostępnymi, CLOCKSS i Portico, aby zagwarantować długoterminowe zabezpieczenie wyników badań naukowych i medycznych. Oferuje również uczestniczącym w programie sponsorom i instytucjom panel sprawozdawczy umożliwiający monitorowanie i śledzenie zgodności.

Wspierani partnerzy

Wszystkie czasopisma Elsevier udostępniają w serwisie CHORUS materiały badaczy związanych z uczestniczącymi w programie agencjami i uniwersytetami. Obecnie wspieramy następujące instytucje:

 • Państwowe Centrum Badań Naukowych Stanów Zjednoczonych (National Science Foundation)
 • Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
 • Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych
 • Instytut Smithsona
 • Programy pilotażowe na Uniwersytecie Denver i Uniwersytecie Florydy w Stanach Zjednoczonych
 • Programy pilotażowe w Japońskiej Agencji Nauki i Technologii oraz na Uniwersytecie Chiba w Japonii

W praktyce oznacza to, że udostępniamy maszynopis z otwartym dostępem na platformie ScienceDirect, dzięki czemu jest on publicznie dostępny po upływie czasu obowiązywania embarga.Uniwersytetom uczestniczącym w programie pilotażowym zapewniamy również bezpłatny dostęp do platformy Scopus.

Partnerzy, których wspieramy.

Która wersja czasopisma jest oferowana i kiedy można uzyskać do niej dostęp na ScienceDirect?

Można uzyskać dostęp do wersji maszynopisu autorskiego po upływie czasu embarga określonego dla danego czasopisma. Jeżeli użytkownik jest członkiem instytucji prenumerującej czasopismo, zobaczy wersję ostateczną artykułu (najlepszą dostępną wersję), a nie maszynopis autorski.

Czy we wszystkich czasopismach Elsevier obowiązuje embargo? Gdzie można znaleźć listę?

Tak, we wszystkich czasopismach Elsevier obowiązuje embargo. Pełną listę znaleźć można na stronie Elsevier.com (w języku angielskim). Dysponujemy również narzędziem do wyszukiwania czasu embarga, które znajduje się tutaj. Należy pamiętać, że istnieje kilka wyjątków wynikających z uzgodnień z fundatorami i powodujących skrócenie czasu embarga. Są opisane w sekcji dotyczącej uzgodnień (w języku angielskim).

W jaki sposób można wykorzystać maszynopisy udostępniane na platformie ScienceDirect dla serwisu CHORUS?

Wersję pobraną można wykorzystać na warunkach określonych w licencji użytkownika Elsevier (w języku angielskim). Porównanie licencji można znaleźć na stronie dotyczącej licencji związanych z otwartym dostępem (w języku angielskim).

Jak autor może stwierdzić, czy jego maszynopis jest dostępny w serwisie CHORUS?

Obecnie wyłącznie maszynopisy autorów sponsorowanych przez Departament Energetyczny Stanów Zjednoczonych i Instytut Smithsona są dostępne w trybie otwartym na platformach Elsevier. Maszynopisy sponsorowane przez innych partnerów zostaną udostępnione w roku 2017.

Czy uzyskanie dostępu do treści udostępnionych w serwisie CHORUS zależy od położenia geograficznego użytkownika (np. czy dostęp do nich mogą uzyskać tylko użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych)?

Nie, celem serwisu CHORUS jest poszerzenie dostępu, możliwości odkrywania i zabezpieczenia, a także zapewnienia zgodności w przepisami recenzowanych artykułów.  Użytkownicy z dowolnego kraju mogą bez ograniczeń uzyskać dostęp do treści.

Coraz częściej wymaga się od autorów, aby w momencie publikacji artykułu zapewnili również otwarty dostęp do danych badawczych. Czy serwis CHORUS będzie również wykorzystywany do udostępniania danych badawczych?

Prowadzimy wiele nowych inicjatyw mających na celu poszerzenie zakresu usług dla instytucji. Obecnie rozważamy także kwestię danych badawczych, chociaż formalnie żadne działania na tym polu nie są prowadzone.