Elsevier dla bibliotekarzy

Znajdź zasoby dla bibliotekarzy umożliwiające efektywne wdrażanie i angażowanie użytkowników w korzystanie z produktów Elsevier, prowadzenie związanej z tym sprawozdawczości oraz dostęp do informacji o nowościach w sektorze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz zagadnień związanych z pracą

Jako bibliotekarz odgrywasz kluczową rolę w stworzeniu swojej organizacji i osobom korzystającym z biblioteki możliwości dostępu i prowadzenia badań naukowych o trwałym oddziaływaniu, jak również edukowania kolejnych pokoleń naukowców, badaczy i profesjonalistów.

Na tej stronie znajdziesz linki do zasobów pomocnych w realizacji tych celów.

Niektóre z tych linków to łącza do naszej międzynarodowej strony internetowej w języku angielskim.


Społeczności związane z naukami ścisłymi, technologią i zdrowiem


Usługi techniczne

Usługi techniczne

Znajdź informacje, których potrzebujesz, by udostępnić produkty i rozwiązania Elsevier swojej społeczności użytkowników oraz pomoc w zarządzaniu i monitorowaniu swego konta.

Komunikacja naukowa

Komunikacja naukowa

Uzyskaj dostęp do obowiązującej wersji zasad Elsevier i dowiedz się, w jaki sposób pracujemy ze społecznością bibliotekarzy w celu ułatwienia zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi badań naukowych.

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy

Poznaj najnowsze zagadnienia z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz udostępniaj informacje innym specjalistom z branży na całym świecie.

W przypadku pytań natury ogólnej dotyczących produktów, usług i zasad firmy Elsevier, stosowne dane kontaktowe znaleźć można na stronie Pomoc i Kontakt.

Sugestie dotyczące zasobu, który może zostać dodany na stronie Bibliotekarze prosimy zgłaszać pocztą e-mail na adres libraryconnect@elsevier.com.